Remonty rewitalizacyjne coraz bliżej!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Remonty rewitalizacyjne coraz bliżej!

Zapowiadane przez nas wcześniej inwestycje rewitalizacyjne w centrum Paczkowa wkrótce staną się faktem. 14 kwietnia Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski podpisał umowę dotacyjną, w myśl której projekty zostały dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej. Już niedługo ogłoszone zostaną pierwsze przetargi, w ramach których wyłonieni zostaną wykonawcy ścieżki widokowej po murach obronnych, remontów trzech wież bramnych, montażu iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa oraz nowego oświetlenia plant miejskich. 

Przypomnijmy, że w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2007-2013 na wsparcie rewitalizacji miast przeznaczone zostało ponad 20 mln euro. Władze województwa podzieliły tę kwotę w oparciu o przygotowane przez miasta Lokalne Programy Rewitalizacji, czyli wieloletnie strategie działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego, zmierzające w kierunku wyprowadzenia wyznaczonego obszaru wsparcia z sytuacji kryzysowej. W przypadku Paczkowa, wspomnianym obszarem stało się centrum miasta, którego granice wyznaczają mury obronne wraz z plantami miejskimi i dawnym cmentarzem.

Dzięki dobrze opracowanemu LPR-owi, Paczków znalazł się w gronie 15 opolskich miast, które otrzymają rewitalizacyjne dofinansowania. Niezwykle rozbudowana i czasochłonna procedura przygotowania i oceny wniosków o dofinansowanie wreszcie dobiegła końca. Zwieńczeniem starań o dotację z UE było uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej, które odbyło się w czwartek 14 kwietnia w Opolu. Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak złożyli, w obecności Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, swoje podpisy pod stosownymi dokumentami. Tym samym przyznanie Gminie Paczków kolejnego sporego dofinansowania ze źródeł unijnych stało się faktem. Ostatecznie władze "Polskiego Carcassonne" uzyskały dotację na kilka interesujących inwestycji o łącznej wartości ok. 2,27 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie stanowić będzie maksymalnie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, czyli ok. 1,93 mln zł. Jak łatwo policzyć, budżet Gminy Paczków uszczupli jedynie kwota ok. 340 tys. zł.

W Paczkowie rewitalizacja obejmie:

  • remonty trzech wież bramnych - Wieży Wrocławskiej, Wieży Ząbkowickiej i Wieży Kłodzkiej;
  • renowację wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową,
  • montaż iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa (murów obronnych, wież bramnych i ścieżki widokowej)
  • instalację nowego oświetlenia ulicznego na terenie plant miejskich 

O większości tych inwestycji pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszej strony internetowej. Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych artykułów:

Pierwsze przetargi zostaną ogłoszone prawdopodobnie już pod koniec maja, dlatego rozpoczęcia prac przy inwestycjach rewitalizacyjnych możemy się spodziewać w okresie tegorocznych wakacji. 

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Otwórz