Rewitalizacja - projekty: Wieża Ząbkowicka

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja - projekty: Wieża Ząbkowicka

Rozpoczynamy dziś prezentację projektów inwestycji, które władze Paczkowa planują w ramach rewitalizacji centrum naszego miasta. Na początek - remont konserwatorski Baszty Ząbkowickiej.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Gmina Paczków stanęła do konkursu o dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej rewitalizacji obszaru Miasta Paczków. Przedstawiony władzom wojewódzkim Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczkowa na lata 2007-2013 został pozytywnie oceniony, dzięki czemu "Polskie Carcassonne" znalazło się w gronie dziesięciu zakwalifikowanych miast i będzie mogło kontynuować swój udział w walce o wspomniane pieniądze.

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013 (działanie 6.1. Rewitalizacja obszarów miejskich) praktycznie zostały już rozdysponowane - Paczków może liczyć na ok. 2,5 mln zł dofinansowania. W marcu władze miasta będą musiały dopełnić formalności i stanąć do kolejnego etapu konkursu, w którym oceniane będą konkretne zadania inwestycyjne. Przewiduje się, że wraz z finansowym wkładem własnym Paczków będzie mógł wydać na rewitalizację centrum ok. 3 mln zł.

W ramach tej kwoty planowane jest m.in.:

 • przeprowadzenie gruntownego remontu średniowiecznych murów obronnych i trzech wież bramnych,
 • budowa ścieżki widokowej po kurtynach murów obronnych w okolicach Bramy Nyskiej wraz z jej oświetleniem,
 • kompleksowe odnowienie elewacji ratusza,
 • instalacja nowego oświetlenia parkowego na terenie plantów miejskich
 • montaż architektonicznego oświetlenia pierścienia murów obronnych
 • instalacja iluminacji wieży ratuszowej

Część zleconych przez władze Paczkowa projektów jest już gotowa. W ciągu najbliższych kilku dni na łamach oficjalnej strony internetowej Gminy Paczków zaprezentujemy Państwu szczegółowe plany rewitalizacyjne.

Wieża Ząbkowicka, zwana również "Łaziebną" powstała na przełomie XIV i XV wieku, a swoją drugą nazwę zawdzięcza bezpośredniemu sąsiedztwu z dawną łaźnią miejską. Jest bardzo zbliżona wyglądem do Wieży Kłodzkiej (podobna attyka, ale brak murowanego ostrosłupa).
Remont konserwatorski Wieży Ząbkowickiej obejmie m.in.

 • pokrycie całej elewacji wieży tynkiem zagładzanym
 • odtworzenie dawnego wyglądu hełmu i attyki wieży oraz detalu wieńczącego budowlę
 • odtworzenie wykusza latrynowego o konstrukcji szachulcowej
 • wykonanie nowej stolarki okiennej
 • odtworzenie renesansowych drzwi i kamiennych wsporników wejścia do wieży
 • poddanie zabiegom konserwatorskim kamiennego portalu wejścia i obramowań drzwi
 • instalację kolców antygołębnych na gzymsach i parapetach
 • deinstalację istniejącej na szczycie wieży syreny alarmowej

W ramach planowanych prac kompleksowemu remontowi poddane zostanie również wnętrze wieży - wykonane zostaną nowe podłogi i nowe schody drabiniaste wraz z balustradami. Wszystkie rekonstrukcje przeprowadzane będą na podstawie istniejących zabytkowych elementów. Większość prac prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim, dlatego wieża zostanie odremontowana zgodnie z historycznym wyglądem. 

 

Otwórz