Rewitalizacja - projekty: oświetlenie zabytków Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja - projekty: oświetlenie zabytków Paczkowa

Do przedstawionych wcześniej projektów remontów trzech wież bramnych oraz renowacji wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową dołączamy dziś prezentację kolejnej inwestycji planowanej w ramach rewitalizacji centrum Paczkowa.

Mowa o projekcie oświetlenia architektonicznego zabytków Paczkowa. Ta inwestycja zapowiada się niezwykle efektownie - iluminacje zostaną zainstalowane wzdłuż całego pierścienia murów obronnych, we wnętrzach baszt łupinowych, wokół wież bramnych oraz wokół budynku ratusza. Oświetlona zostanie również planowana ścieżka widokowa po koronie muru obronnego w pobliżu Bramy Nyskiej. Projekt przewiduje także montaż nowego oświetlenia wszystkich alejek paczkowskich plant. Ta realizacja nie tylko wydatnie poprawi jakość prezentacji unikatowych paczkowskich zabytków po zmroku - w nocy w centrum Paczkowa będzie też znacznie bezpieczniej.

Oświetlenie murów obronnych
Iluminacja wokół pierścienia paczkowskich murów obronnych zostanie zrealizowana przy użyciu 186 opraw doziemnych (montowanych w gruncie). Zastosowane świetlówki nazywane są "najazdowymi" - ich trwałość pozwala wytrzymać nawet nacisk najeżdżającego na nie samochodu. Lampy zostaną zainstalowane na całej długości fortyfikacji, po ich zewnętrznej stronie. W okolicach budynku Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego (ul. Kościelna) oświetlenie murów zamontowane zostanie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz murów obronnych (fragment murów od Furty Zmarłych do Wieży Kłodzkiej, widoczny od strony wjazdu w ulicę Kościelną, w głębi po prawej stronie). Całość pozwoli oświetlić zabytkowe mury i baszty łupinowe. Oddzielne świetlówki zostaną zainstalowane również we wnętrzach baszt łupinowych.

Oświetlenie wież bramnych
Oświetlenie Wieży Wrocławskiej, Wieży Kłodzkiej, Wieży Ząbkowickiej i baszty łupinowej przy Bramie Nyskiej umożliwi 8 kompletów projektorów, które zostaną zainstalowane na słupach oświetlenia parkowego, specjalnie zaprojektowanych oddzielnych słupach oraz na wysięgnikach okalających wieże budynkach. Hełmy wszystkich wież zostaną dodatkowo oświetlone przy pomocy szczelnych opraw o wąskiej optyce światła. Planowane jest też rozświetlenie wieżowych wnęk okiennych.

Oświetlenie ścieżki widokowej przy Bramie Nyskiej
Planowana w ramach rewitalizacji ścieżka widokowa po koronie muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej również zostanie kompleksowo doświetlona. Lampy będą zamontowane zarówno wzdłuż chodnika ścieżki, jak i we wnętrzach objętych trasą baszt łupinowych. Od zewnętrznej strony galeria spacerowa oświetlona zostanie przy pomocy opraw iluminacji murów obronnych.

Oświetlenie alejek plant miejskich
Projekt iluminacji zabytków Paczkowa przewiduje również montaż nowego systemu oświetlenia parkowego. Obecnie w parkach zamontowane są 24 lampy, a część z nich wymaga całkowitej wymiany. W ramach rewitalizacji w paczkowskich parkach okalających centrum miasta pojawi się w sumie 28 nowych stylizowanych słupów stalowo-żeliwnych o wysokości 4 metrów, na których osadzone zostaną oprawy w stylu retro. Zastosowane w nich świetlówki będą wysokoprężnymi, energooszczędnymi źródłami światła o jasnej barwie. Oprawy wykonane będą ze stali nierdzewnej, a ich wysoka szczelność będzie skutecznie zapobiegać dostawaniu się brudu i owadów do środka, co zapewni utrzymanie ich w czystości przez cały okres eksploatacji. Projekt przewiduje rozbudowanie systemu oświetleniowego paczkowskich plant o dodatkowe cztery lampy - ich montaż planowany jest na odcinku od Wieży Kłodzkiej do zakrętu ulicy Sienkiewicza.

Oświetlenie budynku ratusza
Oświetlenia doczeka się również zabytkowy budynek ratusza wraz z wieżą. Zostanie ono zrealizowane za pomocą 7 kompletów projektorów oraz 20 najazdowych opraw doziemnych. System projektorów będzie zainstalowany na istniejących słupach oświetlenia ulicznego w rynku.

Szczegółowe projekty tej inwestycji są już gotowe. Obecnie trwa przygotowanie szczegółowego kosztorysu oraz technicznej specyfikacji montażu oświetlenia architektonicznego paczkowskich zabytków. Poniżej zamieszczamy wizualizacje oświetlenia murów obronnych wraz z basztami łupinowymi oraz ścieżki widokowej przy Bramie Nyskiej.

Otwórz