Rewitalizacja - projekty: Wieża Kłodzka

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja - projekty: Wieża Kłodzka

Prezentujemy Państwu kolejny projekt, który jest elementem inwestycji planowanej w ramach rewitalizacji centrum Paczkowa - remontu trzech zabytkowych wież bramnych. Dziś pora na remont konserwatorski Baszty Kłodzkiej.

Wieża Bramy Kłodzkiej znajduje się na zamknięciu ulicy Narutowicza. Pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, a w kolejnym stuleciu została znacznie podwyższona. Strzegła miasto przed ewentualnym nadejściem wroga od strony Czech. W okresie renesansu otrzymała attykę w kształcie rybich ogonów. Według podań, była to "wieża głodowa", do której trafiały skazane na śmierć rzezimieszki. Ponoć do dziś w jej lochu znaleźć można kości straconych skazańców.

Baszta Kłodzka, zwana również Górną, wymaga najpilniejszego remontu z wszystkich trzech wież strzegących "Polskie Carcassonne". W strukturze budowli pojawiły się dwa pęknięcia, które z biegiem lat mogą się powiększać i stanowić zagrożenie. Planowany remont konserwatorski obejmuje ich dokładne zabezpieczenie poprzez klamrowanie wspomnianych pęknięć prętami ze stali nierdzewnej oraz iniekcję uszczerbków specjalistycznym spoiwem.

Oprócz wspomnianych wzmocnień remont konserwatorski Wieży Kłodzkiej obejmie dodatkowo m.in.

  • pokrycie całej elewacji wieży tynkiem zagładzanym
  • odtworzenie dawnego wyglądu hełmu wieży oraz wyprofilowanie i odtworzenie attyki wieży
  • odtworzenie kamiennego rzygacza wraz z doprowadzeniem odpływu wód opadowych z poziomu podstawy hełmu wieży
  • dobudowanie osadzonego na kamiennych wspornikach wykusza latrynowego na wysokości pierwszego otworu okiennego
  • wyeksponowanie kamiennego gzymsu nad przejściem
  • wzmocnienie lica muru w dolnej części wieży
  • wykonanie nowej stolarki okiennej
  • odtworzenie renesansowych drzwi wejściowych do wieży
  • instalację kolców antygołębnych na gzymsach i parapetach

Prace obejmą także wnętrze wieży - wykonane zostaną nowe schody drabiniaste wraz z balustradami. Wprowadzona zostanie również nowa nakrywa wejścia do wewnętrznego lochu wieży. Wszystkie rekonstrukcje przeprowadzane będą na podstawie istniejących zabytkowych elementów. Podobnie jak w przypadku innych rewitalizacyjnych remontów większość prac prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim, dlatego wieża zostanie odremontowana zgodnie z historycznym wyglądem.

Otwórz