Rewitalizacja Paczkowa już wiosną 2011?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja Paczkowa już wiosną 2011?

Gmina Paczków złożyła już wniosek o dofinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach rewitalizacji - budowy ścieżki widokowej po murach obronnych, remontów trzech wież bramnych, montażu iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa oraz oświetlenia plant miejskich. Dokumentacja czeka obecnie na ocenę pod względem formalnym, a podpisanie umów dotacyjnych przewiduje się już w grudniu 2010 r.

Przypomnijmy, że w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2007-2013 na wsparcie rewitalizacji miast przeznaczone jest ponad 20 mln euro. Pieniądze te zostały podzielone przez władze województwa w oparciu o przygotowane przez miasta Lokalne Programy Rewitalizacji, czyli wieloletnie strategie działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego, zmierzające w kierunku wyprowadzenia wyznaczonego obszaru wsparcia z sytuacji kryzysowej. W przypadku Paczkowa, wspomnianym obszarem stało się centrum miasta, którego granice wyznaczają mury obronne wraz z plantami miejskimi i dawnym cmentarzem.

Dzięki dobrze opracowanemu LPR-owi, Paczków znalazł się w gronie 15 opolskich miast, które otrzymają rewitalizacyjne dofinansowania. Władze "Polskiego Carcassonne" przygotowały projekty kilku interesujących inwestycji o łącznej wartości ok. 3,2 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie stanowić będzie maksymalnie 85% wartości kosztów kwalifikowalnych, czyli ok. 2,7 mln zł. Jak łatwo policzyć, budżet Gminy Paczków uszczupli jedynie kwota ok. 500 tys. zł.

Do rewitalizacyjnych zadań planowanych w Paczkowie należeć będą m.in. remonty trzech wież bramnych, renowacja wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową, a także montaż iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa (murów obronnych, wież bramnych i ratusza), instalacja nowego oświetlenia ulicznego na terenie plant miejskich oraz rewitalizacja otoczenia i remont elewacji budynku głównego ratusza wraz z jego wieżą. O większości tych inwestycji pisaliśmy już szczegółowo na łamach naszej strony internetowej. Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych artykułów:

Podział puli nie zwolnił zakwalifikowanych miast z obowiązku udziału w konkursie wniosków rewitalizacyjnych, które będą musiały przejść pełną procedurę oceny. Początkowo nabór wniosków planowany był jesienią zeszłego roku. Następnie został przesunięty na marzec 2010 roku, a później na czerwiec. Ostatecznie wnioski przyjęto pod koniec września.

Gmina Paczków w terminie przekazała pełną dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Obecnie czekamy na wyniki oceny formalnej. Kolejnym etapem procesu analizy wniosku będzie ocena merytoryczna. Jeśli paczkowski wniosek przejdzie oba poziomy pomyślnie, już w grudniu 2010 roku podpisane zostaną stosowne umowy dotacyjne. Kontynuując ten optymistyczny scenariusz, ogłoszenie przetargów możemy zaplanować na początek lutego, a początek realizacji inwestycji już w kwietniu 2011 roku.

Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku strzegące naszego miasta wieże bramne doczekają się gruntownego odnowienia, na murach obronnych przygotowany zostanie ciekawy produkt turystyczny, ratusz odzyska dawny blask, a unikalne paczkowskie zabytki i urokliwe planty miejskie będzie można, w świetle profesjonalnego oświetlenia, podziwiać również po zmroku. Rewitalizacja zapowiada się bardzo obiecująco, dlatego trzymamy kciuki za pozytywną ocenę naszego wniosku i cierpliwie czekamy na decyzję władz wojewódzkich.

Otwórz