Pierwsza sesja w Nowym Roku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Pierwsza sesja w Nowym Roku

9 stycznia br. miała miejsce 36 sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, a jednocześnie pierwsza sesja w 2014 roku.

Na początek posiedzenia wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach, które wprowadziły samorządowców w świąteczną atmosferę, przedstawiając jasełka. Pani Małgorzata Rokosz - dyrektor szkoły powitała uczestników posiedzenia, składając noworoczne życzenia oraz zapraszając do uważnego wsłuchiwania się w treść przedstawienia. Po zakończonym występie dzieci otrzymały od władz drobne upominki, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zdzisław Michael rozpoczął obrady sesji.

Na posiedzeniu tradycyjnie obecny był Burmistrz - Bogdan Wyczałkowski, a także jego zastępca - Grzegorz Jasiok i Skarbnik - Dariusz Wąsiak. Na sali pojawiła się też Pani Teresa Karol - radna Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Pan Artur Rolka – radny Powiatu Nyskiego. Nie zbrakło też sołtysów z kilku podpaczkowskich wsi. Podczas sprawozdania z działalności burmistrza od czasu poprzedniej sesji, która odbyła się 19 grudnia 2013r., Bogdan Wyczałkowski przedstawił porządek spotkań, które zrealizował w tym czasie. Jednak najbardziej emocjonującym tematem okazało się spotkanie z Wicestarostą Nyskim, o szczegółach piszemy więcej tutaj. 

Kwestia zmiany rozkładu jazdy PKS Nysa, jakiej dokonał Zarząd Powiatu stała się tematem, który wzbudził niezadowolenie radnych i sołtysów. W sprawie przewozów lokalnych wątek podjął również radny powiatowy, który wspominał o utworzeniu kursu w ramach linii istniejących, przedstawił skrótowo budżet powiatu na 2014r. Największe oburzenie wywołało przesunięcie przez Zarząd Powiatu zadania w postaci budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym na lata 2015-2016. Niestety Paczków znów musi stać w kolejce i to na samym końcu, bo pieniądze, które miała otrzymać nasza placówka, dostanie niespodziewanie I Liceum Carolinum w Nysie. 
 
Rada podczas swoich obrad uchwaliła także tegoroczny budżet oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Paczków na lata 2014-2019.  W budżecie gminnym dochody na rok 2014  zaplanowano w łącznej kwocie prawie 34 mln zł, a wydatki natomiast mają wynieść ok. 33 mln zł, co powoduje, że nadwyżka budżetu stanowi 132 tys. zł i zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Radni przedstawiali swoje uwagi dot. budżetu na 2014r. m.in. na temat remontu świetlicy wiejskiej w Lisich Kątach czy budowy boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Gościcach. Jednak ostatecznie uchwałę podjęto. Burmistrz zaznaczył, że ostateczny kształt budżetu przedstawi w miesiącu marcu, kiedy zostanie zadysponowana nadwyżka z 2013 r., wtedy też zostaną wprowadzone najważniejsze inwestycje. 

Kolejna sesja zaplanowana jest w miesiącu lutym.  

 

Otwórz