Wypowiedz swoją umowę na wywóz śmieci!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wypowiedz swoją umowę na wywóz śmieci!

1 lipca 2013 w Gminie Paczków wejdą w życie nowe przepisy zrewolucjonizowanego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Przypominamy mieszkańcom Paczkowa i okolic o konieczności rozwiązania umowy z podmiotami świadczącymi aktualnie te usługi.

Od początku lipca wszystkie gminy, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady, odpowiadać będą za zbiórkę śmieci na swoim terenie. Oznacza to, że za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która zajmie się obsługą całego terenu gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno "opłacać się" wyrzucanie śmieci do lasu. System finansowany za pomocą "opłaty śmieciowej", która naliczana będzie od ilości zamieszkujących osób daną nieruchomość.

Przypominamy, że aby uniknąć podwójnych opłat, należy wypowiedzieć umowę z firmą, która obecnie świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak również wspólnot, firm i przedsiębiorstw. Od 1 lipca 2013 roku za wywóz śmieci odpowiedzialny będzie paczkowski samorząd, a jeśli ktoś nie zdąży na czas rozwiązać poprzedniej umowy, to opłat domagać się będzie zarówno gmina, jak również poprzednia firma wywozowa.

Chcąc uniknąć tego błędu, radzimy uważnie przeczytać aktualną umowę i wypowiedzieć ją tak, by obowiązywała jedynie do 30 czerwca 2013 roku. W razie wątpliwości, warto już teraz skontaktować się z firmą wywozową, z którą mamy zawartą umowę, by uściślić ostateczny termin jej wypowiedzenia. W niektórych przypadkach obowiązywać może np. 3-miesięczny okres wypowiedzenia - wówczas taką umowę należałoby wypowiedzieć do końca marca. Jeśli tego nie zrobimy, w lipcu o opłatę upomni się zarówno Gmina Paczków, jak i obecny odbiorca odpadów komunalnych.

Więcej na temat "rewolucji śmieciowej" poczytać można tutaj. Wzór wypowiedzenia umowy pobrać można tutaj.

Otwórz