"Rewolucja śmieciowa" coraz bliżej - dowiedz się więcej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności "Rewolucja śmieciowa" coraz bliżej - dowiedz się więcej

W Paczkowie trwają intensywne prace nad dokumentami prawa lokalnego, które każdy samorząd jest zobligowany przygotować w związku z zapowiedzianą przez Ministerstwo Środowiska "rewolucją śmieciową", czyli pierwszym etapem wdrażania nowego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Od przyszłego roku wszystkie gminy, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady, odpowiadać będą za zbiórkę śmieci na swoim terenie.

Od początku 2012 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. "rewolucja śmieciowa". Nasz kraj dołączył tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Nowe przepisy powinny działać "pełną parą" na terenie całej Polski najpóźniej od połowy 2013 r. Do tego czasu samorządy muszą wdrożyć nowe systemy zagospodarowania odpadów. Dzięki temu rozwiązaniu, za porządek na terenie danej gminy odpowiadać będą władze samorządowe, a nie indywidualni właściciele nieruchomości, którzy często o porządek po prostu nie dbają. W Paczkowie system powinien zacząć funkcjonować na pełnych obrotach od 1 lipca 2013 roku. Aby było to możliwe, konieczne jest wprowadzenie nowego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków", nad którym obecnie pracuje paczkowski Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Wprowadzone rozwiązania narzucają samorządom nowe obowiązki i kompetencje - przepisy te mają promować czystość i odpowiedzialność gminy za wszystkie odpady z jej terenu oraz od każdego mieszkańca. Dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier przewidziane będą obowiązkowo niższe rachunki - stosowanie selektywnej zbiórki odpadów będzie się zatem opłacać. Zdaniem ustawodawcy, każdy z nas będzie miał wkrótce szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich.

Na czym polegać będzie "rewolucja śmieciowa"?

Zapowiadane zmiany w przepisach wprowadzą zupełnie nowy system gospodarowania odpadami, w którym za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina. Oznacza to, że wymagając od nas ekologicznych zachowań, samorząd gminny jednocześnie da nam do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która obsługiwać będzie teren całej gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno "opłacać się" wyrzucanie śmieci do lasu.

Pojawi się podatek, tak zwana "opłata śmieciowa", którą rząd pozwala rozliczać na jeden z 4 sposobów:

  • naliczanie stawki od gospodarstwa domowego,
  • naliczanie stawki od zużycia wody,
  • naliczanie stawki od ilości zamieszkujących osób,
  • naliczanie stawki od powierzchni lokalu mieszkalnego.

Decyzję w sprawie metody podejmie Rada Miejska. Każdy z zaproponowanych odgórnie systemów naliczania opłaty ma swoje wady i zalety. Stosowany do tej pory ryczałt od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo obliczany jest na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości. Niestety, w przypadku tej metody rozliczeń weryfikowalność jest żadna - często zdarza się, że w lokal zamieszkuje wieloosobowa rodzina, ale w oświadczeniu właściciela wykazane są tylko dwie osoby. Ten problem mogłoby ukrócić zastosowanie systemu naliczania stawki od powierzchni lokalu, jednak i tu pojawiają się kontrowersje - mieszkający samotnie właściciel dużego domu zapłaci więcej, niż kilkuosobowa rodzina zamieszkująca w niewielkim mieszkaniu. Którą z metod wybiorą władze samorządowe Paczkowa? Czas pokaże.

Szczególne korzyści zyskają osoby segregujące śmieci - "ekologiczni" będą płacić mniej. Kiedy gmina wprowadzi nowy obowiązkowy system zagospodarowania odpadów, ci, którzy sortują śmieci i wyrzucają osobno: plastik, szkło i papier, będą płacić niższe rachunki!

Co "rewolucja śmieciowa" oznacza dla statystycznego mieszkańca Paczkowa?

  • po pierwsze - będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego Gmina;
  • po drugie - znikną zmartwienia co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów;
  • po trzecie - koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci - mieszkańcy będą wnosili do Gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczona w drodze uchwały stawką, a w zamian za to samorząd wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie;
  • po czwarte - każdy kto selekcjonuje odpady będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę mieszkaniec Gminy zapłaci po prostu mniej.

Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ, dzięki uniezależnionej od ilość wytworzonych w danym okresie odpadów stawce za odbiór odpadów, nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów.
Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach - co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju.

Gminy zyskują nowe kompetencje i nowe narzędzia do działania, bo dysponując opłatami za odpady od mieszkańców będą mieć w ręce kapitał do nowych inwestycji. W nowym systemie gminy zyskają też możliwość skuteczniejszego ubiegania się o pieniądze unijne na tworzenie specjalistycznych zakładów do zagospodarowania odpadów (np. kompostowni do przetwarzania odpadów mokrych, spalarni i sortowni), których w kraju wciąż brakuje. Samorządy rozpoczną też nowy etap współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się przewozem i gospodarką odpadową.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska wdrażana właśnie "rewolucja śmieciowa" jest nowoczesnym sposobem zarządzania odpadami, dzięki której po raz pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę. Jak ten system sprawdzi się w praktyce? Przekonamy się już w przyszłym roku. 

Otwórz