Jasełka i płatne parkingi - pierwsza sesja w tym roku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jasełka i płatne parkingi - pierwsza sesja w tym roku

Takiej sesji Rady Miejskiej w Paczkowie dawno już nie było. W czwartek 2 lutego paczkowscy radni spotkali się na pierwszym w tym roku posiedzeniu sesyjnym, które bardzo udanym przedstawieniem jasełkowym uświetniły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie. W części merytorycznej spora część spotkania upłynęła na dalszej dyskusji o stawkach funkcjonującej w Paczkowie Strefy Płatnego Parkowania.

Nasi radni zasiedli do obrad po raz szesnasty w tej kadencji. Tradycyjnie na sesji nie zabrakło obecności Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, jego Zastępcy Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Dariusza Wąsiaka. Na sali pojawił się także Komendant Straży Miejskiej Mirosław Szpyt oraz kilku sołtysów podpaczkowskich wsi. Posiedzenie zaszczyciła swoją obecnością także Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol.
Na sali pojawiła się także14-osobowa grupa mieszkańców Paczkowa i reprezentantów paczkowskiego Stowarzyszenia Kupców. Była to już druga wizyta przedstawicieli miejskich kupców na posiedzeniu Rady Miejskiej w ostatnim czasie. Powód? Grupa domaga się przywrócenia dawnych, niższych stawek opłat parkingowych w reaktywowanej niedawno Strefie Płatnego Parkowania.

Właściwe obrady poprzedziło artystyczne przedsięwzięcie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, które zaprezentowały paczkowskim samorządowcom przygotowane przez siebie przedstawienie jasełkowe. Część zabytkowej sali obrad zaaranżowano na teatralną scenę, na której pojawiła się betlejemska stajenka ze żłóbkiem oraz... piekielna siedziba Lucyfera. Uwspółcześnione nieco jasełka, ze świetnym podkładem muzycznym, wierszowanymi dialogami i pięknie poprzebieranymi małymi aktorami, zrobiły prawdziwą furorę, o czym najlepiej świadczyła owacja na stojąco. Po spektaklu zdolnym artystom i ich opiekunkom podziękował zarówno Przewodniczący Rady Zdzisław Michael, jak i burmistrz Bogdan Wyczałkowski, wręczając każdemu z aktorów po słodkim upominku.

Po krótkiej przerwie głos zabrał burmistrz Wyczałkowski, który przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował m.in. o wydanej zgodzie na współfinansowanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Konradowej, z którego korzystać może również Gmina Paczków; rozliczeniu zeszłorocznej dotacji (ok. 13 tys. zł) na działanie zamiejscowego oddziału nyskiego Wydziału Komunikacji w Paczkowie, zaakceptowaniu złożonej przez ZUKiM propozycji podwyżki o 4% opłat za przyjęcie opadów na składowisko odpadów w Ujeźdźcu.
Gospodarz naszego miasta wspomniał też o powołaniu nowych komisji od oceny ofert konkursowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wyznaczeniu do sprzedaży siedmiu działek na terenach wiejskich, podpisaniu umowy na unijną dotację realizacji remontu Wiejskiego Domu Kultury w Kamienicy oraz rozpoczęciu prac nad aktualizacją projektu targowiska przy ulicy Jagiellońskiej - projekt jego przeniesienia ma szansę ubiegać się o dotację ze środków Unii Europejskiej.

W dalszej części posiedzenia radni udzielili głosu zgromadzonym na sali mieszkańcom Paczkowa. Kupcy odczytali treści przygotowanych przez siebie protestów w sprawie obowiązujących stawek parkingowych. Ich zdaniem kupców podwyższenie stawki do kwoty 2 zł za godzinę spowodowało znaczne zmniejszenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum Paczkowa, a co za tym idzie wyraźny spadek ich obrotów. W ich opinii wprowadzone stawki są za wysokie, a to odstrasza przyjeżdżających do rynku ich potencjalnych klientów. Emocji nie brakowało, dyskusja była gorąca, ale ostatecznie ostudziła ją nieco propozycja burmistrza Wyczałkowskiego, który zaoferował grupie mieszkańców oddzielne spotkanie w tej sprawie następnego dnia. Mieszkańcy przystali na to rozwiązanie - więcej na temat spotkania tutaj.

Radni pochylili się tego dnia nad dziewięcioma uchwałami. Pierwsza z nich wprowadziła w tegorocznym budżecie Gminy Paczków kilka korekt. Druga oficjalnie "wyposażyła" paczkowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w warte ponad 8,5 mln zł fragmenty miejskiej sieci kanalizacyjnej, które powstały lub zostały wymienione w wyniku największej w ostatnich latach gminnej inwestycji, czyli wspartej unijnym dofinansowaniem rozbudowy i modernizacji kanalizacji w Paczkowie.
Kolejna uchwała wprowadziła kilka korekt do istniejącej już uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następna dotyczyła regulacji zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania przez nią nieruchomości.
Rada podjęła też uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, a także uchwałę wprowadzającą zmiany w systemie powoływania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Ostatnie trzy uchwały stworzyły roczne plany pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji Stałych.

Wśród wolnych wniosków i interpelacji radnych pojawił się m.in. temat rozliczenia unijnej dotacji oraz dalszych losów rozbudowanej, a miejscami zmodernizowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie. Burmistrz Wyczałkowski potwierdził zakończenie i pozytywne rozliczenie finansowej części tej ogromnej inwestycji. Poinformował także o możliwości przyłączania się do sieci mieszkańców ulic Staszica i Kościuszki. W najbliższym czasie taka możliwość pojawi się również na osiedlu domów jednorodzinnych w okolicach basenu. Pojawiło się też pytanie o postępy inwestycji, której efektem będzie oświetlenie architektoniczne zabytkowych fortyfikacji Paczkowa - prace zostały już ukończone, jednak władze Paczkowa czekają na niezbędne modernizacje sieciowych przyłączy, które obecnie realizuje Zakład Energetyczny w Nysie. 

Otwórz