Wielki remont dachu Gimnazjum

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wielki remont dachu Gimnazjum

Od kilku dni trwa gruntowny remont dachu paczkowskiego Gimnazjum Publicznego im. Polskich Noblistów. To znak, że w naszej gminie ruszyła realizacja kolejnej dużej, wspartej unijnymi pieniędzmi inwestycji.

Mowa o projekcie pod nazwą "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków", w ramach którego zrealizowane zostaną cztery istotne przedsięwzięcia. Skorzystają na nich wszystkie gminne szkoły - PSP nr 2, PSP nr 3, PSP Kamienica oraz PSP Trzeboszowice zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie językowe, "Dwójka" zyska nową pracownię przyrodniczą, a Gimnazjum Publiczne otrzyma wyposażenie dla trzech nowoczesnych pracowni dydaktycznych (fizycznej, chemicznej i biologicznej) oraz doczeka się gruntownej modernizacji swojego mocno sfatygowanego dachu.

Ostatnie z wymienionych zadań jest już realizowane. Remont ruszył w drugiej połowie marca, a swoim zakresem obejmie kompletną wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, montaż nowego orynnowania, przemurowanie kominów oraz wymianę poszczególnych elementów więźby dachowej, której stan techniczny pozostawia sporo do życzenia. Przegniłe krokwie zostaną zastąpione nowymi, a elementy, które jeszcze będą mogły spełniać swoje funkcje, zostaną zaimpregnowane grzybobójczymi preparatami i zabezpieczone środkami chroniącymi przed owadami. Całość mierzącego 1500 m2 dachu zostanie zabezpieczona folią, która znajdzie się tuż pod wierzchnią warstwą dachówek. Modernizacja przewiduje też wykonanie ław kominiarskich, wymianę włazów dachowych oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Całkowita wartość remontu gimnazjalnego dachu sięga sumy 301 tys. zł., a zakończenie prac przewidziane jest w połowie sierpnia 2011 roku. Warto dodać, że w 2008 roku udało się sfinalizować remont dachu zachodniego skrzydła zabytkowego budynku szkoły. Teraz renowacji doczeka się pozostała część pokrycia.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków", którego elementem składowym jest m.in. wspomniany remont dachu, został wsparty dotacją ze środków Unii Europejskiej w wysokości 74% kosztów projektu. Oznacza to, że warta ponad 603 tys. zł inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem w wysokości ok. 446 tys. zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - Działanie: "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej". Więcej na temat tego projektu poczytać można tutaj.

Otwórz