Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Prawie pół miliona złotych dla naszych szkół!

Gmina Paczków wywalczyła kolejną istotną dotację ze źródeł Unii Europejskiej. Tym razem z pozytywną decyzją Zarządu Województwa Opolskiego spotkał się wniosek o dofinansowanie projektu, na którym wydatnie skorzystają paczkowskie placówki oświatowe. Wartość unijnego dofinansowania wyniesie ponad 446 tys. zł.

Jesienią 2009 roku władze Paczkowa  złożyły w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie: "Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej". Projekt pod nazwą "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków" kryje przedsięwzięcie obejmujące w sumie cztery zadania, których efektem będzie wydatna poprawa jakości paczkowskiej infrastruktury oświatowej. Będzie, bo wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gminie Paczków została przyznana dotacja w wysokości 74% kosztów projektu. Oznacza to, że warta ponad 603 tys. zł inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem w wysokości ok. 446 tys. zł.

Co dokładnie wchodzi w zakres projektu? Pierwszym zadaniem jest wyposażenie pięciu gminnych szkół - PSP nr 2 i PSP nr 3 w Paczkowie, PSP w Kamienicy, PSP w Trzeboszowicach oraz Gimnazjum Publicznego w Paczkowie - w nowoczesne pracownie językowe. Każda ze szkół doczeka się profesjonalnie wyposażonego gabinetu, w którym, oprócz nowych mebli, pojawi się tablica interaktywna, komputer z edukacyjnym oprogramowaniem, projektor multimedialny oraz sprzęt audio do nauki języków. Druga część przedsięwzięcia obejmie wyposażenie PSP nr 2 w nową pracownię przyrodniczą  - klasa zostanie zaopatrzona w laptopa, rzutnik, tablicę interaktywną oraz przydatny sprzęt laboratoryjny (np. mikroskopy i preparaty).

Sporo nowości i udogodnień czeka też paczkowskie Gimnazjum Publiczne. W ramach trzeciego zadania placówka przy ulicy Sienkiewicza otrzyma wyposażenie dla trzech nowoczesnych pracowni dydaktycznych - fizycznej, chemicznej i biologicznej. W każdej z nich pojawią się nowe meble oraz przydatne materiały edukacyjne (m.in. szkła laboratoryjne, mikroskopy, preparaty, plansze, foliogramy, szkielety, stoły demonstracyjne i laboratoryjne).
Projekt domyka inwestycja związana z gruntowną modernizacją dachu Gimnazjum Publicznego. Sfatygowane dachówki, części więźby i rynny zostaną rozebrane i zastąpione nowymi, odnowione zostaną także kominy i instalacja odgromowa. W 2008 roku udało się sfinalizować remont dachu zachodniego skrzydła zabytkowego budynku szkoły. Teraz, przy wsparciu unijnych pieniędzy, renowacji doczeka się też pozostała część pokrycia.

Zwieńczeniem starań o dofinansowanie projektu było uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej. Pod koniec zeszłego roku w Opolu dokonali tego Zastępca Burmistrza Gminy Paczków Grzeogrz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, składając swoje podpisy pod tym niezwykle istotnym dokumentem. Tym samym przyznanie Gminie Paczków kolejnego sporego dofinansowania z Unii Europejskiej stało się faktem. Prawdopodobnie już w lutym ogłoszone zostaną przetargi, dlatego jest szansa, że realizacja projektu ruszy od początku kwietnia 2011 roku. 

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

Otwórz