Wizyta wojewody

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wizyta wojewody

10 maja Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński złożył krótką wizytę na terenie naszej gminy, odwiedzając trzy podpaczkowskie wsie - Dziewiętlice, Wilamową i Kozielno.

Wojewoda osobiście wizytuje tereny Opolszczyzny pod kątem planowanej w połowie czerwca podróży studyjnej w ramach Programu "Odnowa Wsi", podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia tej idei w naszym województwie. Być może na liście wybranych do zaprezentowania miejsc znajdzie się również któraś z miejscowości gminy Paczków.

Opolskie, jako krajowy lider, rozwija i kształtuje ten program w Polsce już od 1997 roku. Głównym pomysłodawcą i promotorem "Odnowy Wsi" był właśnie Ryszard Wilczyński, ówczesny przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, który w ramach współpracy z landem Nadrenii-Palatynatu, zdołał zaszczepić na polski grunt tę europejską metodę rozwoju obszarów wiejskich. "Odnowa" jest zatem prawdziwym "oczkiem w głowie" aktualnego Wojewody Opolskiego.

Gmina Paczków należy do programu od początku jego istnienia, a jedną z największych aktywności w tym przedsięwzięciu przejawia Kozielno. Wieś może pochwalić się już kilkoma inwestycjami wspartymi przez "Odnowę". Przygotowując plan czerwcowej podróży studyjnej, Ryszard Wilczyński postanowił odwiedzić sołectwo nad Zalewem Paczkowskim, by osobiście przyjrzeć się postępom w ramach tego programu. Wojewoda spotkał się z sołtys Janiną Pomietło, pojawił się także w remontowanym budynku dawnego przedszkola, który, dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, adaptowany jest obecnie na Wiejski Dom Ludowy.

Kozielno było ostatnim etapem wizyty Wilczyńskiego w naszej gminie. Wcześniej wojewoda zawitał do Dziewiętlic, które są znakomitym przykładem wsi rewitalizującej się po szalejącej w zeszłym roku powodzi. Sołectwo doczekało się już nowego mostu i ponad dwóch kilometrów nowych dróg. Pojawiły się także dwie dodatkowe kładki nad Świdną, trwają remonty kolejnych przepraw - wieś powoli wraca do stanu sprzed niszczącego żywiołu.

Kolejnym przystankiem wojewody była wieś Wilamowa, a konkretnie siedziba tamtejszej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Ryszard Wilczyński był pod sporym wrażeniem tego, co zobaczył i... skosztował, bo gospodarze Spółdzielni poczęstowali wojewodę swoimi wyrobami mięsnymi. Warto nadmienić, że RSP Wilamowa jest największym producentem rolnym w całym powiecie nyskim - firma zatrudnia ponad 100 pracowników, jej gospodarstwo liczy 2400 ha, a wachlarz działalności jest bardzo szeroki - oprócz produkcji roślinnej i zwierzęcej, spółdzielnia zajmuje się m.in. przetwórstwem żywca wołowego i wieprzowego, produkcją pasz oraz handlem detalicznym. 

Otwórz