Kalendarium

Strona główna Kalendarium

1254 - 8 marca - biskup Tomasz I z Wrocławia zakłada miasteczko (osadę) Paczków na prawie niemieckim (Akt założycielski sporządzony w Nysie). Panowanie nad nową miejscowością powierza swoim kasztelanom (wójtom) Heinrichowi i Wilhelmowi. Wieś Bogunów (Paczkówek) i osada tworzyły miasteczko i otrzymały prawa m.in.:

 • pastwiska do wspólnego wypasania bydła poza miastem (6 łanów frankońskich)
 • połowu ryb na Nysie i Kamienieckim Potoku (obecnie Biała Woda) dla wszystkich mieszkańców,
 • zwolnienie z małej dziesięciny.

1260 – Kasztelan (wójt) Wilhelm przenosi się do swojej siedziby w Niwnicy (koło Nysy), Heinrich zostaje samodzielnym wójtem. Bracia pochodzą z rodziny Ruffus.

1261 – 16 XII po raz pierwszy pojawia się nazwa wsi Stary Paczków wymieniana przy okazji sprzedaży majątku koło Ligoty.

1284 – 3 VII Dziewiętlice (Heynrici villa) wymienione w dokumencie.

1285 – 13 IV w dokumentach wymieniany jest paczkowski proboszcz Cosmian, który towarzyszy biskupowi Tomaszowi II w drodze do Raciborza, i który później zostaje biskupim prokuratorem i zarządcą finansowym.

1291 – proboszcz paczkowski zostaje pouczony przez biskupa, że porywanie dziewcząt zgodnie z panującym prawem jest niedopuszczalne (karalne). Proboszcz miał to obwieścić.

1291 - wieś Ujeździec zostaje zapisana w jednym dokumencie jako Geseze, potem w 1292 jako Syeszez proce Paczcow, i w końcu w 1296 jako Vyeszez.

1293 - Proboszcz Heinrich zostaje wymieniony w dokumentach jako „Heinricus plebeanus de Patzschowe”.

1293 – wieś Stary Paczków, jak mówi dokument, posiada parafię i kościół.

1293 – rozstrzygnięto w dokumencie, że chłopi z Trzeboszowic, Ligoty, Meszna i Sisniciwiz nie są zwolnieni z daniny dla otmuchowskiego kościoła.

1295 – z umowy (sprzedaży paczkowskiej łaźni) wynika, że już przed 3 lipca 1295 miasteczko (osada) została podniesiona do rangi miasta (Civitate Patschkaw).

1295 – wójt dziedzic Johannes za przyzwoleniem swojego brata Jakuba sprzedaje łaźnie niejakiemu Barzeldowi za 12 srebrnych marek.

1303 – Johannes Golz sprzedaje swoją łaźnię paczkowską mieszczaninowi o nazwisku Pecoldus (Petzold). Umowy z 1303 i 1304 z pieczęcią wójta i miasta Paczkowa.

1305 – Henryk I z Wierzbnej (Heinrich von Werben), pierwszy niemiecki biskup wrocławski (1302 – 1319) ujmuje w „Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis” wszystkie miasta i wioski swojego biskupstwa. Zasiedlanie okolic Paczkowa zakończone.

1305 – w biskupich dokumentach po raz pierwszy wymienia się Wilamową, chociaż istniała już jakiś czas.

1315 – po raz pierwszy na dokumencie przybita pieczęć parafii paczkowskiej z „uświęconym” orłem św. Jana.

1315 – po raz pierwszy w dokumencie wzmiankowany jest Theodorius, rector scolarum – dyrektor paczkowskiej szkoły.

1318 – Mikołaj z Paczkowa „zbliżył się zbytnio” do jednej kobiety i jako wyjęty spod prawa musiał opuścić miasto. To samo spotkało później wójta Heinricha, który nie mógł już nigdy wejść do miasta. Dopiero w 1358 biskup zwrócił uwagę na „zwolnienie warunkowe”.

1328 – w Gościcach był niejaki Gunther de Gostycz, który był świadkiem sporu pomiędzy paczkowskim rzeźnikiem a klasztorem w Kamieńcu. Bracia klasztorni sprzedawali mięso poniżej kosztów.

1333 – zalane pola, łąki i brzegi przez groźną powódź z rzeki Nysy.

1340 – Duchowny Peter z Paczkowa przetłumaczył psalmy na niemiecki (rękopisy znajdują się w bibliotece uniwersyteckiej we Wrocławiu).

1341 – Przecław z Pogorzeli zostaje biskupem wrocławskim i jednocześnie władcą księstwa Nysko – Otmuchowskiego.

1345 – Biskup Przecław z Pogorzeli (1341-1376) kupił od Księcia Ziębickiego zamek paczkowski na Pełkowym wzgórzu (do tej pory wystająca enklawa księstwa biskupiego na prawym brzegu Nysy).

1345 – Miasto oferuje wójtowi dziedzicowi i jego następcom kupno domu, który zostaje zwolniony z opłat.

1349 – miasto stawia na rynku zamykane stragany dla piekarzy.

1349 – zaraza szaleje w Paczkowie, również w 1413.

1350 – informacje o cechach: 1479 - wznowienie działających już od wojen husyckich cechów piekarzy i rzeźników, 1373 - cech krawców, 1476 - cech tkaczy w Paczkowie.

1350 – biskup Przecław rozpoczyna budowę podwójnych murów miejskich, 24 wież łupinowych i 3 wież bramnych (Górnej/Kłodzkiej, Dolnej/Wrocławskiej i Łaziebnej/Ząbkowickiej).

1354 - rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego w stylu gotyckim, w 1360 świętowano zakończenie budowy (stan surowy zamknięty).

1360 – wójt Paczkowa Mikołaj Koler wprowadza podatek w wysokości 6 marek na budowę ołtarza do kościoła parafialnego.

1360 – zakończenie budowy kościoła parafialnego. Prezbiterium ma 20 m długości i 9 m szerokości, trzynawowa hala 23 m długości i szerokości i ok. 25 m wysokości. Forma budowy zapożyczona z wrocławskiego kościoła.

1371 – duża część wsi Ujeździec należy już wówczas do szlacheckiej rodziny Donyn, jak dowodzą niektóre dokumenty.

1373 – kilka żydowskich rodzin mieszka na uliczce żydowskiej (dzisiejsza Wojska Polskiego, wcześniej -Nyska), w jednym z domów zbudowano synagogę (pierwsze udokumentowane wzmianki).

1373 – Andrzej z Gościc nabywa dodatkowo posiadłość i sąd w Krautenwalde od niejakiego Cunczco. W 1378 nabywa jeszcze folwark w Białym Potoku i las koło Krautenwalde.

1373 – miejscowość Unikowice w jednym z dokumentów nazwane jest Heinczindorf proce Paczkow. W 1300 niejaki Conradus de Wysbach posiadał tu swoje dobra i młyn. Do tego czasu Unikowice nie były samodzielną miejscowością.

1388 – Wieża kościoła (80 m) otrzymała 6 dzwonów od społeczeństwa. Prawdopodobnie w tym roku poświecono kościoły: św. Marii Dziewicy, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela.

1420 – Biskup Konrad Oleśnicki podarował Paczkowowi las nad Gościcami (20 ha). Paczków staje się bogatym miastem. Drogę wiodącą do kościoła miejskiego nazwano imieniem biskupa (ul. Konrada).

1428 – Husyci napadają na Paczków (17 III 1428). Dzikie lata pełne mordów, pożarów i ucieczek. Husyci/Morawianie walczą przeciwko biskupom wrocławskim.

1444 – W posiadłościach w Kamienicy mieszka rycerz Wolfhard vom Reyne, który terroryzuje chłopów, za co Biskup wsadza go do nyskiego więzienia. Tam umiera.

1450 – po zupełnym zniszczeniu przez Husytów Starego Paczkowa, tamtejsza parafia Wszystkich Świętych została przyłączona do parafii paczkowskiej i utraciła niezależność. Paczkowski proboszcz Krelker zobowiązał się powołać dla Starego Paczkowa stałego kapelana i dzwonnika.

1452 – 23 V- Paczków leży w zgliszczach. Biskup Piotr II Nowak wspomaga mieszkańców w przebudowie wyludnionego miasta. Niestety wielu mieszkańców zostało zamordowanych, ograbionych, część uciekła.

1472 - Kościół parafialny św. Jana Ewangelisty otrzymuje sklepienie. W 1479 sklepienie sieciowe nad prezbiterium, w 1491 sklepienie gwiaździste nad nawą główną i północną. Wejście główne od strony zachodniej zostało zaopatrzone w 15 kamiennych stopni i portal główny (w 1577 zostało poszerzone, w 1927 odnowione).

1472 – Miasto Paczków (rada miejska) odkupuje ¼ wójtostwa „ze wszystkimi korzyściami i sprzętami” za 250 srebrnych marek, kilka lat później kolejną ćwiartkę, w 1498 trzecią i w 1560 ostatnią za 1500 węgierskich guldenów.

1489 – Paczkowanie zobowiązują się Kasparowi Unwirde, na „wieczne czasy” utrzymywać przejazd na drodze do Chałupek i stamtąd do kamiennego mostu.

1491 – nawy kościoła parafialnego otrzymują sklepienie gwieździste. Środki na ten cel przekazał gminny pasterz Thomas Werner, który na pastwisku odkrył dzban z drogocennymi monetami oraz biskup Jan IV Roth.

1501 - (również w 1539, 1560, 1598, 1602) – duże zniszczenia miasta spowodowane wylewami Nysy Kłodzkiej (powodzie).

1506 - biskup Jan Turzo zezwala mieszkańcom Paczkowa z okazji poświecenia kościoła i odpustu organizować Jarmark św. Marcina.

1507 – Paczków ma 1314 mieszkańców.

1514 - Simon Sommer został powieszony za wiele kradzieży i oszustw w Paczkowie.

1514 – biskup Jan Turzo podarował Paczkowowi kamieniołomy na Questenberg (w Chałupkach) w celu reparacji murów miejskich, umocnień i domów. Zabronił on sprzedaży czy darowania kamienia innym osobom niż paczkowanie.

1516 – Mistrz Bartusch i jego czeladnik Mikolaschen z Nysy odlali dwa dzwony dla kościoła parafialnego w Paczkowie: „Maria” większy dzwon i „Anna” mniejszy. Dzwony poświecił biskup Jan Turzo podczas święta „Arnolphi”.

1517 – Budowa ratusza w stylu renesansowym (1821 przebudowany). Gotyckie ściany szczytowe otaczały ratusz.

1529 – Turcy stoją pod Wiedniem. Na rozkaz cesarza Niemiec na kościele parafialnym rozebrano strome gonty dachowe (zrobiono płaski dach), otoczono wysokim na 5,8 m murem z wykończeniami w kształcie „rybiego ogona” (attyka). Przebudowę zakończono w 1560.

1529 – Wieś Bogunów jest jeszcze samodzielna. Dopiero później tworzy przedmieścia Paczkowa.

1531 – Rada kupuje działo, które zostaje umieszczone na dachu kościoła. Część pieniędzy – 249 marek - rada pożyczyła od fundacji dla biednych.

1533 - Paczków kupił od Hansa Jordana posiadłość Stary Paczków. Ponieważ zasoby finansowe miasta były niewystarczające, miasto pożyczyło pieniądze od: szewców (30 węgierskich guldenów), piekarzy (6 guldenów), tkaczy (3 guldeny), krawców (3 guldeny), kuśnierzy (3 guldeny), fundacji Ciała Chrystusa (20 guldenów), fundacji Bractwa Maryjnego (10 guldenów).

1538 – biskup Jakub z Solca zezwolił paczkowianom na organizację jarmarku św. Grzegorza.

1542 – Paczków wymienia posiadłości Starego Paczkowa na posiadłości Gościckie z ziemią uprawną, trzecią częścią dochodów z sądu, dwoma młynami, kramem składającym się z ław: rzeźniczej, piekarskiej i szewskiej, kuźnią, owczarnią, lasem, pastwiskami i stodołami.

1542 – biskup Baltazar Promnitz (pan Pszczyny) ucieka z Nysy przed dżumą i chroni się w Paczkowie. Przebywa tam od 06 IV 1542 do I 1543.

1542 – Burmistrz Valentin Kremer zamordowany na plebani przez wikarego Georgia.

1550 - dzięki wsparciu biskupa Baltazara Promnitza budowany jest ratusz i renesansowa wieża ratusza (zakończenie 1555).

1551 – Książe Fryderyk Legnicki odwiedza Paczków i przyjmowany jest w Ratuszu.

1551 – Paczkowanie otrzymują „przywileje kramarskie” na swoje tygodniowe targi.

1561 – ksiądz Johannes Eichler otacza nowy cmentarz murem. Podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi niszczą mur. Odbudowany dopiero w 1692.

1572 – „Furta zmarłych” w murach miejskich przy kościele parafialnym zostaje zamknięta i utworzono cmentarz wewnątrz murów, ponieważ wrogowie „w swojej nieludzkiej okrutności przeciw zwłokom w grobach szaleją”.

1588 – kaplica Marii Panny (na zachodniej stronie kościoła) zostaje rozbudowana przez braci Jana Krzysztofa i Alberta Magnusa z domu Maltitz z kosztownym renesansowym ołtarzem.

1600 – ośmiokąt wieży kościelnej zostaje podwyższony o 10 m. Na nią postawiono 40 metrową renesansowa kopułę. Łącznie wieża ma 110 metrów wysokości i jest najprawdopodobniej najwyższą wieżą kościelną na Śląsku.

1603 - do 1607 w Paczkowie szaleje dżuma, umiera 1500 osób. Mieszkańcy Paczkowa w 1608 lub 1639 rozpoczynają coroczne pielgrzymki mieszkańców Paczkowa do Barda Śląskiego.

1618 – rozpoczyna się wojna trzydziestoletnia. Ale dopiero w 1639 roku (do 1648) wojska szwedzkie i cesarskie plądrują i palą Paczków.

1632 – W Paczkowie panuje głód. Szwedzi i Saksończycy zajmują miasto i okolice. Toczą się walki o miasto.

1634 – 23 maja pożar niszczy w Paczkowie wiele domów.

1638 – Śląscy książęta i rada stanu wyrazili zgodę na podarowanie miastu 800 talarów na odbudowę miasta po wielkim pożarze. Niestety całą kwotę przejął urząd podatkowy w Nysie za niespłacone podatki.

1641 – po odejściu wojsk cesarskich Szwedzi plądrują Paczków i Gościce.

1643 – 16 stycznia szaleje ciężka burza śnieżna. Błyskawica trafia więżę kościelną, wpada do zakrystii i zabija 3 osoby.

1648 – z końcem wojny trzydziestoletniej Paczków, jak prawie wszystkie miasta śląskie, był zniszczony i wyludniony. Dużo ziemi leży odłogiem, porośnięte krzakami i chwastami.

1652 – podczas wizyty w Paczkowie biskup Karol Ferdynand Waza, Książe Polski, okazał wielkie zaskoczenie: „…ze strasznym wzruszeniem … widząc tyle ruin i zniszczone miasto … jak bardzo potrzebne jest przyjść wam z pomocą”

1668 – Rada Paczkowa postanawia wybudować nowy most na Nysie.

1716 – Silny wiatr zawalił 40 metrowa dzwonnicę. Spadająca kopuła zniszczyła pięć domów. Zniszczona wieża w 1817 r. została obniżona o 7 metrów. Kopuła, o wcześniejszym kształcie cebuli, w 1792 została zmieniona na hełm. To „prowizoryczne” pokrycie wieży kościelnej zostało do dzisiaj. W tej formie wieża ma wysokość 65 metrów (przedtem 110 m).

1741 – Oddziały Pruskie zajmują Paczków. W 1745 Cesarzowa Maria Teresa (Austria) traci Paczków na rzecz Prus.

1744 – Rozkwit gospodarczy: m.in. powstaje fabryka świec „Silesia”

1745 – na wiosnę rozpoczyna się „druga wojna Śląska” zakończona pokojem w Dreźnie 25 grudnia. W Paczkowie w styczniu stacjonują dwa pruskie regimenty, zakwaterowane, przy dużym mrozie, w mieście. Z powodu ciasnoty zaczyna się szerzyć zaraza, pochłaniająca wśród żołnierzy i mieszkańców ofiary, które grzebane są następnie w piwnicach domów.

1756 – uprawa nowosprowadzonych kartofli ratuje wielu paczkowian przed śmiercią głodową. Nędza spowodowana jest wysokim cłem, jakie wprowadziła cesarzowa Maria Teresa na, produkowane w Paczkowie i znane na całym świecie, tkaniny.

1757 – w kwietniu Paczków opuścił garnizon pruski, mieszkańcy musieli się sami bronić. Na początku sierpnia Paczków zajęli Austriacy. Po powrotnym zdobyciu terenu do Paczkowa wrócił pruski garnizon.

1775 – wielka powódź 5 lutego. W 1777 były dwie powodzie, Jedna w lutym z zejściem lodu, który uszkodził most, druga 10 maja. Duże powodzie były również w latach: 1779, 1780, 1783, 1785.

1776 – na rozkaz Fryderyka Wielkiego 182 morgi łąk rozdzielono pomiędzy paczkowian z przeznaczeniem pod uprawę. Z powodu kłótni między radą a mieszkańcami ostatecznego podziału dokonano dopiero 7 grudnia 1779.

1778 – miasto zajmowane jest na zmianę przez austriackie i pruskie oddziały, które otrzymują żywność i paszę dla koni, pieniądze i winiak. Na koniec w wyniku podpisanego pokoju w Cieszynie (13.05.1779) męczone miasto musi zapłacić odszkodowanie wojenne w wysokości 2012 talarów.

1780 – 21 września z Kłodzka przez bramę kłodzką do miasta wjechał Fryderyk Wielki, który po wymianie koni w Kamienicy pojechał od razu dalej do Nysy.

1807 - Paczków przechodzi pod dowództwo francuskie. Generał Vandamme wyciska z miasta kontrybucje wojenną na utrzymanie generała i jego oddziałów w wysokości 84 763 niemieckich halerzy.

1808 – wprowadzono nowe prawa miejskie: kolegium miejskie z dyrektorem miasta, burmistrzem policji, prokonsulem/deputowanym, syndykiem i 3 senatorami oraz 6 ławnikami. Mieszczaństwo miało 24 przedstawicieli.

1809 - 20 lutego wybrano 24 przedstawicieli miasta (Rada). Oni wybrali 22 lutego Zarząd w skład, którego wchodzili:

 • Burmistrz – dotychczasowy senator Hubner
 • „przewodniczący rady” – dotychczasowy senator Sommer
 • mistrz garbarski – Karrass
 • chirurg miejski - Walter
 • kupiec - Schimrohn
 • aptekarz - Schubert
 • mistrz krawiecki - Jakel
 • handlarz przędzą - Jetschin
 • kupiec – Philler, jako deputowany

1812 – zarządzono stworzenie parku miejskiego. Kierował tym zadaniem emerytowany dyrektor miasta von Rädern

1813 – Pruski król Fryderyk Wilhelm III wypowiada wojnę Francji i 17 marca wygłasza we Wrocławiu odezwę „Do mojego narodu” i wzywa do walki przeciw Napoleonowi. Również w Paczkowie byli ochotnicy, którzy chcieli walczyć przeciwko najeźdźcy. W Paczkowie utworzono odział ludowy złożony z mężczyzn w wieku 17 -40 lat.

1814 – Francja napoleońska jest pobita; 31 marca wojska sojusznicze dotarły do Paryża; 23 kwietnia Paczków świętuje organizując festyn i mszę św.

1816– Z powodu wojen Paczków jest zadłużony na 85 000 talarów.

1819– 23 lipca zamknięta do tej pory brama nyska zostaje odświętnie otwarta. W Paczkowie powstaje urząd celny.

1822 - Heinrich Merkel właściciel dóbr na przedmieściach (Paulshof) buduje cegielnię. Drugą buduje w 1841.

1825 – 27 listopada rada uchwaliła, że od 1 stycznia 1826 zatrudni miejskiego lekarza z roczną pensją 50 niemieckich marek, który będzie się zajmował chorymi biednymi.

1826 i 1829 znowu Paczków nawiedzają powodzie, po których naprawy kosztowały 1 515 niemieckich talarów.

1827 (do 1835) – wybrukowano większość ulic i rynek

1828 - Katolicki proboszcz Franz Stehr komisarz i kanonik biskupi zapisał w testamencie:

 • 1000 talarów dla biednych,
 • 200 talarów dla szpitala
 • 1000 talarów dla biednych uczniów z Paczkowa
 • 1000 talarów dla biednych w Starym Paczkowie i Wilamowej,
 • 500 talarów dla biednych w Ujeźdźcu, Unikowicach, Kozielnie i innych zapisobiorców. Następcą Stehra zostaje Georg Weber (1828 – 1840).

1831 – pierwsze nowoczesne latarnie ustawiane w mieście. Rozpoczyna się usuwanie wałów fosy (zasypywanie fosy) pomiędzy bramą Górną (Kłodzką) a Łaziebną (Ząbkowicką).

1831 – przy udziale wszystkich muzyków w mieście 9 lutego zostaje założone najmłodsze Towarzystwo Muzyczne pod dyrekcją doktora medycyny Bacha. Pierwszy przy licznej publiczności koncert Bacha.

1833 - Miasto kupuje „Lindenberg” koło Białego Potoku z lasem łąkami i polami, łącznie 42 morgi za 800 talarów.

1834 – Żeby zachęcić do budowania nowych domów i przyciągnąć do miasta nowych osadników magistrat oferuje działki budowlane za darmo. Miasto dostarcza drzewo budowlane i cegły ze zwolnieniem z odsetek na 5 lat. Zgłosiło się wielu chętnych.

1836 – 08.04 – ukazuje się pierwsza gazeta paczkowska „Wochenblatt für Patschkau”, wydawana przez najstarszego w mieście A. Gabriela i drukowana u Wangenfield w Nysie. Nakład ok. 200 egz.

1839 – Rada Miejska zatwierdza rozebranie murów miejskich (przed fosą) i zasypanie fosy od bramy Górnej (Kłodzkiej) do bramy Dolnej (Wrocławskiej), powstaje tam promenada.

1840 – wieże bram Wrocławskiej, Kłodzkiej i Ząbkowickiej zostają wyremontowane, wieża Kłodzka otrzymuje pozłacany szpic, otwarto przejście przez mury miejskie do promenady przy nowo umiejscowionej katolickiej szkole, znajdująca się w tym miejscu część murów miejskich z dwoma bastionami została rozebrana; szosa Kłodzko – Paczków – Nysa jest gotowa; poczta dociera do Nysy z Paczkowa w 4 godziny (poniedziałki i czwartki).

1841 – w Paczkowie znajduje się:

 • 365 domów prywatnych (189 w mieście i 176 na przedmieściu),
 • 330 stajnie, stodoły, szopy,
 • 1 miejski browar,
 • 2 prochownie,
 • 3 bielarnie,
 • 4 młyny,
 • 1 zakład tkacki,
 • 1 kuśnierz,
 • 1 miejska i 2 prywatne cegielnie,
 • 278 rzemieślników,
 • 74 kupców,
 • 1 tartak.

1841 – w Paczkowie mieszka 3 490 mieszkańców z tego 1 671 mężczyzn i 1 819 kobiet (w 1814 było tylko 2034 mieszkańców), 3 147 katolików, 309 ewangelików, 309 Żydów, 567 par małżeńskich.

1842 – po raz pierwszy użyto tabliczek z nazwami ulic.

1843 – rozpoczęto budowę promenady pomiędzy Bramą Kłodzką i Wrocławską.

1843 – magistrat sprawia sobie wóz strażacki i, od 1 stycznia 1844 zatrudnia strażaka.

1847 – w Paczkowie wybierana jest rada miejska, dwa okręgi wyborcze znajdują się wewnątrz murów (14 radnych), dwa - poza murami (10 radnych); od marca 1848 roku posiedzenia rady są publiczne.

1850 - przy Bönischstrasse (ul. Kopernika) powstaje fabryka „Chemiczne Wyroby Płonące” (fabryka zapałek) Juliusza Hucha. Od 1917 roku zatrudnionych jest tam 50 pracowników. Świerkowe drewno na zapałki pochodziło z Paczkowskiego lasu, na pudełka używano drewna z topoli.

1858 – na wieży ratusza zamontowano zegar przywieziony z fabryki zegarów Weiss w Głogowie. Wcześniej w wieży wisiały trzy dzwony: godzinowy, kwadransowy i pożarowy.

1860 – liczba mieszkańców wzrasta do 4 470.

1861 – magistrat wydaje decyzję o wyłożeniu dróg dla pieszych (chodników) granitem (mieszkańcy protestują przeciwko dużym kosztom).

1868 – bracia Kieslich zakładają fabrykę urządzeń gaśniczych i budowy maszyn; od 1882 produkowane są również maszyny rolnicze; a od 1902 roku rozkładane drabiny i parowe urządzenia gaśnicze.

1869 – od 1 października w oświetleniu ulicznym stosowany jest gaz olejowy. W 1902 lampy gazowe zastąpiono lampami naftowymi.

1870 – zdecydowano o rozbiórce murów miejskich od bramy Kłodzkiej do ul. Szkolnej (Schulstr.; dzisiaj ul. Kołłątaja) ze względu na mające tu powstać gimnazjum miejskie.

1873 – bracia Kieslich zakładają przy ulicy Bergmannstrasse (ul. Pocztowa) „Śląską Fabrykę Urządzeń Strażackich i Budowy Maszyn” – najstarszą i największą we wschodnich Niemczech, z ponad 200-os. zatrudnieniem.

1874 – Paczków został podłączony do linii kolejowej Kamieniec – Nysa. Dworzec leży poza miastem. Linia kolejowa biegnie na zachód przez Kamieniec do Świdnicy i do Wrocławia, a na wschód przez Nysę do Opola i do Śląskiego Okręgu Przemysłowego.

1875 – panna Wittkowitz zakłada w Paczkowie dziewczęcą szkołę średnią, z której potem powstaje szkoła św. Agnieszki, a od 1926 liceum św. Agnieszki; 18.11.1926 poświęcono nowe liceum reformatorskie.

1879 – Dr Joseph Hahn zostaje burmistrzem Paczkowa (do 1914); za zasługi dla Paczkowa (m.in. budowa kanalizacji, oczyszczalni, wodociągów), jeszcze za jego życia, jedną z ulic w Paczkowie nazwano Dr Hahn Strasse (dzisiaj ul. Okrzei).

1880 - August Schneider otwiera fabrykę artykułów biurowych przy ulicy Ausseren Glatzenstrasse (ul. Daszyńskiego) ze znakiem firmowym ASPABEDA; już od 1894 roku wiele jego produktów zostało nagrodzonych na międzynarodowych wystawach w Berlinie; Paczków zawdzięcza Schneiderowi nie tylko pracę (już na początku 200 miejsc pracy), ale również fundacje jak np. powiatowy dom starców.

1885 – wśród zakładów rzemieślniczych w Paczkowie największe znaczenie mają szewcy. Franz Schroller napisał w swoim dzienniku podróżny, że paczkowscy szewcy są mocno reprezentowani w całej okolicy i w całym Hrabstwie Kłodzkim.

1888 – Joseph Kieslich zakłada w Paczkowie (Charlottental) parową cegielnię, w której ma najpierw jeden potem dwa „piece pierścieniowe”.

1889 – 1 września katolicka gmina kościelna św. Jana Ewangelisty obchodzi uroczyście 500 –lecie poświęcenia kościoła. Kościół otrzymuje trzy nowe okna witrażowe zrobione przez bawarską firmę z Monachium; mszę poprowadził i kazanie wygłosił biskup Jerzy Kopp.

1890 – liczba mieszkańców wzrasta do 5 762, a w 1900 roku do 5 902.

1900 – August Schneider przenosi z Nysy swoją założoną w 1873 roku fabrykę przyborów kreślarskich i lokuje ją na ulicy Ausseren Glatzerstrasse (ul. Daszyńskiego) poszerzając tamtejszą fabrykę; kupuje znajdujący się po drugiej stronie ulicy kawałek ziemi i buduje tam siłownię parową i tartak; staje się głównym pracodawcą w Paczkowie.

1902 – miejski zakład gazowniczy uruchamia swoją działalność; koszty budowy 90 tys. marek.

1905 – na miejscu dotychczasowego placu Bleichplatzes Paczków buduje wodociągi, woda z trzech studni głębinowych po oczyszczeniu pompowana jest do 35 m wieży ciśnieniowej, koszt 234 300 marek; jednocześnie położona zostaje kanalizacja i uruchomiona oczyszczalnia ścieków; koszty budowy 276 400 marek.

1907 – na przeciwko paczkowskiego dworca towarowego Oskar Biedermann uruchamia Śląską Fabrykę Obróbki Drewna (ramy do obrazów, listwy); o miejscu lokalizacji rozstrzygnęło miasto; w 1908 roku pracuje tu już 50 pracowników z różnych branż obróbki drewna (meblarstwo, ramy okienne, schody, obrazy); w 1912 roku zakład musi się rozszerzyć.

1910 – po spisie powszechnym z 1 grudnia Paczków ma 6 248 mieszkańców.

1921 – miasto otrzymuje sieć elektryczną.

1925 – w Paczkowie mieszka 6 818 osób, z tego 2 790 na przedmieściach.

1928 – 1 lipca na jazie na Nysie Kłodzkiej koło Paczkowa (rejon Kozielna) powinna rozpocząć się budowa jeziora zaporowego, aby miasto mogło dostarczać energię elektryczną. Plany te zostały odrzucone na rzecz budowy Jeziora Otmuchowskiego.

1929 – Hans Biedermann przenosi swoją fabrykę listew pozłacanych z Burga koło Magdeburga do Paczkowa, w miejsce wcześniejszej fabryki urządzeń gaśniczych braci Kielich; fabryka ta przetwarzała listwy naturalne na gotowe ramy do obrazów i karnisze; paczkowskie listwy znano na całym świecie.

1929 – w Paczkowie funkcjonują 103 zakłady przemysłowe z 1 143 zatrudnionymi; największe zakłady: Fabryka Przyborów Szkolnych I Kreślarskich Schneidera, Fabryka Mydła i Środków Piorących Müllera, Fabryka Przyborów Gaśniczych I Budowy Maszyn Braci Kieslichów, Fabryka Zapałek Huchsa, cegielnie.

1929 – Caritas diecezji wrocławskiej buduje przy ulicy Nyskiej (dziś Wojska Polskiego) na przeciwko „lasku wójtowego” Dom św. Jana, w domu tym mają być leczeni alkoholicy, później dom prowadzony jest przez różne zakony; w końcu leczeni są tam ciężko chorzy na choroby płuc (po wojnie było tam Prewentorium)

1936 – jesienią rozpoczyna się budowa nowego budynku poczty przy ulicy Bergmannstrasse (ul. Pocztowa); przy ulicy Gartenstrasse (ul. Piastowska) zostaje otwarte nowe kino – „DELI”.

1938 – 1 kwietnia obie prowincje – Górny i Dolny Śląsk zostają połączone w Prowincję Śląską. Paczków należy do nowoutworzonej Prowincji Opolskiej.

1938 – 22-28 sierpnia i 31 sierpnia do 4 września powodzie na Nysie Kłodzkiej.

1939 – 19 sierpnia – odbywa się paczkowski festyn i odpust. W domu kata przy ulicy Nyskiej zostaje otwarta Izba Pamięci. W „lasku wójtowym” poświęcono schronisko turystyczne. W ostatnim dniu festynu rozdawano karty powołania do wojska.

1939 – 27 sierpnia rozkład jazdy pociągów zostaje znacznie ograniczony. Osoby cywilne „przejściowo” nie są obsługiwane.

1939 – zakwaterowanie Wermachtu w Paczkowie; 1 września Niemcy napadają na Polskę.

1945 – do Paczkowa wkracza 59 Armia Ogólnowojskowa I Frontu Ukraińskiego; zakończenie II wojny światowej; ponownie otwarto Urząd Miejski i Urząd Pocztowy; działalność produkcyjną rozpoczęła Fabryka Części Pożarniczych i Sportowych (obecnie „FAMAD”); otwarto Mleczarnię Rejonową; rozpoczęto naukę w gimnazjum i w szkole powszechnej; powołano Komisję Weryfikacyjną, przyznającą ludności miejscowej obywatelstwo polskie; w narożach Paczkowskiego rynku zabłysły pierwsze lampy.

1946 - 28-30 V - z Paczkowa wyjechało około 2 500 niemieckich mieszkańców miasta; VI - powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”; IX ‘46 – X ‘50 w Paczkowie istniał sąd; powołano Miejską Radę Narodową, jako organ przedstawicielski; działalność rozpoczęło Harcerstwo.

1947 - powstają dwie szkoły zawodowe: Państwowe Gimnazjum Handlowe oraz Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa; powstaje Klub Sportowy „Sparta”.

1948 - utworzono Bibliotekę Publiczną; uruchomiono Zakłady Graficzne; otwarto Prewentorium.

1949 - Fabryka Świec i Przetworów Woskowych oraz Fabryka Mydła „Silesia” zostały połączone i funkcjonują pod nazwą Fabryka Mydła i Świec „Silesia”; powstało Koło Łowieckie.

1950 - powstaje nowy zakład naprawczy, (później „ZREMB”)

1951 - sprawy gospodarki komunalnej znalazły się w gestii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne.

1954 - Poczta Polska wydała serię znaczków z Paczkowem o nominale 60 gr.

1957 - powstaje Spółdzielnia pracy „Opolanka” (później „ZODiM)

1959 - powstaje Towarzystwo Przyjaciół Paczkowa pod przewodnictwem Władysława Matolskiego; ukazała się drukiem jego „Krótka historia Paczkowa”; otwarto w Paczkowie Zasadniczą Szkołę Zawodową; spłonęło kino „Kopernik”; powstaje Państwowy Dom Dziecka.

1960 - Bibliotece Publicznej przekazano nowy budynek na ul. Słowackiego; nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Tysiąclecia (oddana do użytku w 1962 r.).

1962 - VI - Paczków otrzymał nową stację CPN na ul. Kopernika

1965 - uruchomiono Zakład „Żelbet”.

1967 - otwarto Miejski Dom Kultury; odbył się pierwszy plener malarski; Paczków odwiedził arcybiskup Agostino Casaroli, w sprawie przekazania pieniędzy na renowację kościoła.

1969 - przekazano do użytku nowo wybudowany Stadion Sportowy przy ul. Jagiellońskiej; ekipa filmowa z Łodzi kręciła w Paczkowie sceny do nowego filmu „Raj na ziemi”.

1974 - udział Paczkowa w turnieju: Bank Miast; Paczków wygrywa turniej z Nidzicą; przeprowadzono pierwszy etap kapitalnego remontu miasta; oddano do użytku Ośrodek Rekreacyjny wraz z basenem i amfiteatrem przy ul. Jagiellońskiej; Paczków otrzymał tytuł Mistrza Gospodarności Opolszczyzny i nagrodę w wysokości 1.000.000 zł; uruchomiona została filia Stacji Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Paczkowie.

1975 - nawiązano kontakty z Uzés (Francja), 26 VIII 1978 Naczelnik Miasta i Gminy Tadeusz Jurek oraz Mer Miasta Uzés Andre Rencel podpisali porozumienie o współpracy i partnerstwie miast; powołano Hufiec ZHP.

1976 - Paczkowska Fabryka Mebli zajęła I miejsce wśród zakładów skupionych w Opolskich Fabrykach Mebli i zdobyła proporzec przechodni; rozbudowano Szpital Miejski; odbyły się I Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (cyklicznie kontynuowane w Paczkowie do VI 1998 roku).

1977 - Paczków otrzymuje „dalgaz” ze Zdzieszowice, zakończono produkcję gazu miejskiego.

1980 - oddano do użytku Dworzec PKS oraz Dom Działkowca; powstaje internat na ul. Staszica 27

1982 - oddano do użytku obiekty Rejonowej Komendy Straży Pożarnej przy ul. Jagiellońskiej.

1984 - powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa.

1985 – V - pojawił się pierwszy numer pisma „Głos Paczkowa”.

1987 - podpisano porozumienia o współpracy i wymianie doświadczeń między Towarzystwem Przyjaciół Paczkowa a Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamienieckiej oraz Towarzystwem Miłośników Szczytnej; pierwszy raz odtworzono skomponowany na Akademii Muzycznej w Gdańsku hejnał Paczkowa.

1988 - rozpoczęto budowę obwodnicy południowej Paczkowa (oddana do użytku w 1998 r.).

1990 – V - Dom Plastyka uzyskał nową siedzibę przy Rynku 20; 27 V – pierwsze wolne wybory samorządowe, została wybrana nowa Rada Miasta i Gminy w Paczkowie, burmistrzem zostaje Kazimierz Kos; przyjechała do Paczkowa z wizytą czteroosobowa delegacja nauczycieli z Einbeck w Niemczech; XII - ukazała się gazeta samorządowa „Życie Paczkowa”.

1991 - obchodzono 600-lecie konsekracji kościoła parafialnego św. Jana Ewangelisty; dokonano odsłonięcia tablicy dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Krajowej; otwarto Muzeum Gazownictwa; Muzeum otrzymało nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

1992 - 12 IX – Burmistrzowie Kazimierz Kos i Martin Wehner wraz z Przewodniczącymi Rad Miejskich podpisali porozumienie dotyczące partnerstwa i współpracy Miast Paczków i Einbeck.

1993 – okres transformacji gospodarczej – przekształcenia w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, FAMADzie oraz Paczkowskiej Fabryce Mebli.

1994 - II - rozpoczęła działalność Stacja Opieki „CARITAS”.

1995 - rozpoczęła działalność Straż Miejska oraz Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek”

1996 - VI - otwarto przejście graniczne Paczków - Biały Potok.

1997 - Paczków nawiedziła powódź stulecia, podczas której miasto odniosło wiele szkód; powstało Stowarzyszenie Kupców Paczkowa

1998 - Burmistrzem Paczkowa zostaje Bogdan Wyczałkowski; rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków (oddana do użytku w 2000 r.)

1999 - Paczków zaistniał w Internecie na stronie www.paczkow.pl; Paczków przystąpił do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

2000 – przedstawiciele Paczkowa, Otmuchowa, Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Bernartic, Javornika, Uhelnej, Bilej Vody i Vlčic zawarli porozumienie o współpracy miast i gmin pogranicza polsko-czeskiego.

2002- wyremontowano most na Nysie Kłodzkiej; XII – Energopol-7 przekazał do eksploatacji nowe zbiorniki (Kozielno i Topola) na Nysie Kłodzkiej z elektrowniami wodnymi; zbiorniki tworzą Zalew Paczkowski.

2004 - Paczków obchodzi 750-lecie lokacji; 1 V Polska wstępuje do Unii Europejskiej.

2006 - otwarcie nowej hali sportowej w Paczkowie, w której swoją siedzibę ma Gminne Centrum Sportu i Rekreacji, oficjalne przemianowanie wsi Michowice na Frydrychów.

2007 - w październiku, po dwóch latach remontu, do użytku zostaje oddane Muzeum Gazownictwa, które zostało przekształcone w nowoczesne centrum muzealno-szkoleniowo-wystawiennicze, łączące w sobie tradycję z technologicznymi nowinkami.

2008 - w Paczkowie przy ulicy Poniatowskiego zostaje oddany do użytku nowy budynek socjalny z 12 mieszkaniami komunalnymi, który powstał w ramach wspólnego projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, paczkowskiego Urzędu Miejskiego oraz nyskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Głównym założeniem tego nowatorskiego w skali kraju przedsięwzięcia było wybudowanie domu przez osoby bezrobotne, które tym samym przeszły szkolenia w zakresie prac ogólnobudowlanych.

2009 - Frydrychów zostaje odłączony od Ściborza i z przysiółka zostaje przekształcony w samodzielne sołectwo - jego pierwszym sołtysem zostaje Kazimierz Podgórski.

2009 - w Paczkowie ruszają prace przy największej w ostatnich latach inwestycji - modernizacji i rozbudowie paczkowskiej kanalizacji. Wartość całkowita prac szacowana jest na ok. 8,3 mln zł (5,7 mln zł pochodzi z wywalczonego dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej).

2009 - pod koniec czerwca Dziewiętlice nawiedza potężna powódź - straty są ogromne (w sumie we wsi ucierpiało około 90 gospodarstw, a wartość strat w mieniu komunalnym oszacowano na ok. 5 mln zł). Wieś odwiedza premier rządu RP Donald Tusk oraz wicepremier Grzegorz Schetyna. Pod koniec roku we wsi do użytku zostają oddane ponad 2 km nowych dróg gminnych oraz nowy most główny.  

Otwórz