Mieszkanie w Rynku na sprzedaż!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie w Rynku na sprzedaż!

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 6 na II piętrze budynku mieszkalnego, przy ul. Rynek 21 w Paczkowie.

Lokal stanowi jeden pokój, kuchnia, nyża i WC o łącznej powierzchni użytkowej 54,86 m2.  Mieszkanie wymaga przeprowadzenia gruntownych remontów umożliwiających dostosowanie lokalu do celów mieszkaniowych.

Z własnością lokalu mieszkaniowego związany jest udział w wysokości 7/100 we wspólnych elementach budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 392/4, pow. 0,0309 ha. Do lokalu przynależy również pomieszczenie gospodarcze ? komórka o pow. 3,74 m2 zlokalizowana w budynku.

Poniżej treść ogłoszenia:


Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 26.400 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 25 stycznia 2016 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

OtwĂłrz