Spotkanie krwiodawców w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Spotkanie krwiodawców w Paczkowie

Zarząd Klubu HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie zorganizował 1 grudnia w sali Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Paczkowie spotkanie honorowych dawców krwi z okazji obchodów Dni HDK oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach podstawowych PCK.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Stanisława Kosmal - członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Teresa Stopyra - Prezes ZOR PCK w Otmuchowie,  Zbigniew Mularczyk - Dowódca JRG PSP w Paczkowie.

Prezes Klubu HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie Sławomir Wandzel złożył sprawozdanie z działalności za lata 2012 - 2015.  Poinformował, że członkowie klubu oddali  w okresie kadencji ok. 224  l. krwi, brali udział w rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych.

 Zorganizowanych zostało 14 otwartych akcji poboru krwi,w których uczestniczyło 338  osób. Co roku Zarząd Klubu organizował 2 imprezy rekreacyjno-sportowe dla rodzin krwiodawców. Liderami klubowymi są  Zygmunt Droździk ( 67 l.oddanej krwi), Paweł Pindel (66 l. krwi).

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny  ? bezinteresowne oddawanie krwi Zarząd Okręgowy PCK nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 6 l. krwi
(d. III st.) Panu Robertowi Burzyńskiemu. Odznakę wręczyła Pani Stanisława Kosmal.

Uhonorowano również podziękowaniami sprzymierzeńców Stowarzyszenia oraz aktywnych działaczy. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie z paczkowskich szkół : PSP nr 2, PSP nr 3, Publiczne Gimnazjum, NGS . Zebranym zostały wręczone kwiaty oraz świąteczne upominki wykonane przez członków szkolnych kół PCK.

W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego Zarządu, w skład którego weszli:
Sławomir Wandzel - prezes, Robert Burzyński - wiceprezes, Paweł Pindel - sekretarz, Ryszard Wandzel - skarbnik, Franciszek Kupczak - członek. Delegatem na Zjazd Rejonowy został wybrany Paweł Pindel.

Zarządowi  klubu życzymy sukcesów w działalności czerwonokrzyskiej. Krwiodawcom dziękujemy za  aktywność i zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną pomoc drugiemu człowiekowi okazywaną z dobroci serca.

OtwĂłrz