KONKURSY PCK W PACZKOWIE

Strona gwna Dla Mieszkacw Aktualnoci KONKURSY PCK W PACZKOWIE

Zarzd Oddziau Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowa w listopadzie trzy konkursy dla dzieci i modziey z promocji i ochrony zdrowia.

Ich celem byo m.in.: promocja zdrowego stylu ycia, walka z naogami, przeciwdziaanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczestwa i wyksztacenie nawykw ich przestrzegania.

Chodzio o wyposaenie dzieci ju od najmodszych lat w wiedz i umiejtnoci do podnoszenia stanu zdrowia, wyksztacenie potrzeby dbania o wasne zdrowie, wyrabianie nawykw prawidowego spdzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreacj, podniesienie poziomu wiedzy i umiejtnoci dzieci w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do przedszkolakw i uczniw szk podstawowych skierowany by konkurs plastyczny ph.?Dbam o swoje zdrowie?. Komisja przejrzaa 120  prac, nagrodzia 24 osoby.

Czoowe miejsca w etapie gminnym zajli:
Przedszkola: Wiktoria Skrobotowicz i Patrycja Kogus (PP nr 3 w Paczkowie ), Emila Otrba (PP nr 2 w Paczkowie),
Szkoy: klasy I- III: Agata Maczak  (PSP nr 2 w Paczkowie), Milena Wojtas (NSP w Dziewitlicach ), Micha Kurowski  (PSP nr 3 w Paczkowie).
klasy IV-VI: Dawid Popika, Alicja Patkowska, Patryk Mikowski z PSP nr 2 w Paczkowie.

W dniu 30 listopada odby si etap gminny w PSP nr 2 w Paczkowie Turniejw Wiedzy ph. ?Bezpiecznie do szkoy? dla szk podstawowych oraz ?Prawda o AIDS ? przeka j dalej? dla szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Najlepsze wyniki osignli:

- szkoy podstawowe: Angelika Piekarska z PSP nr 2 w Paczkowie, Julia Odziomek i Jakub Olejnik z ZSP w Trzeboszowicach.
- szkoy gimnazjalne: Dominika Dziedzic i Natalia Tokarska z Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Aleksandra Kania z NGS w Paczkowie.
- szkoy ponadgimnazjalne: Klaudia Kotara  z ZS w Paczkowie.

Nagrody  zwycizcom wrczya Pani Stanisawa Kosmal ? sekretarz Oddziau Rejonowego PCK, czonek Opolskiego Oddziau Okrgowego PCK. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, gadety podarowane przez Starostwo Powiatowe oraz Inspektorat PZU w Nysie. ZOR PCK dzikuje sponsorom, nauczycielom za przygotowanie uczniw do konkursw, Pani Dyrektor PSP nr 2 za gocinne przyjcie modziey.

Otwórz