KONKURSY PCK W PACZKOWIE

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności KONKURSY PCK W PACZKOWIE

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował w listopadzie trzy konkursy dla dzieci i młodzieży z promocji i ochrony zdrowia.

Ich celem było m.in.: promocja zdrowego stylu życia, walka z nałogami, przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

Chodziło o wyposażenie dzieci już od najmłodszych lat w wiedzę i umiejętności do podnoszenia stanu zdrowia, wykształcenie potrzeby dbania o własne zdrowie, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych skierowany był konkurs plastyczny ph.„Dbam o swoje zdrowie”. Komisja przejrzała 120  prac, nagrodziła 24 osoby.

Czołowe miejsca w etapie gminnym zajęli:
Przedszkola: Wiktoria Skrobotowicz i Patrycja Kogus (PP nr 3 w Paczkowie ), Emila Otręba (PP nr 2 w Paczkowie),
Szkoły: klasy I- III: Agata Małczak  (PSP nr 2 w Paczkowie), Milena Wojtas (NSP w Dziewiętlicach ), Michał Kurowski  (PSP nr 3 w Paczkowie).
klasy IV-VI: Dawid Popiłka, Alicja Patkowska, Patryk Miłkowski z PSP nr 2 w Paczkowie.

W dniu 30 listopada odbył się etap gminny w PSP nr 2 w Paczkowie Turniejów Wiedzy ph. „Bezpiecznie do szkoły” dla szkół podstawowych oraz „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

- szkoły podstawowe: Angelika Piekarska z PSP nr 2 w Paczkowie, Julia Odziomek i Jakub Olejnik z ZSP w Trzeboszowicach.
- szkoły gimnazjalne: Dominika Dziedzic i Natalia Tokarska z Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Aleksandra Kania z NGS w Paczkowie.
- szkoły ponadgimnazjalne: Klaudia Kotara  z ZS w Paczkowie.

Nagrody  zwycięzcom wręczyła Pani Stanisława Kosmal – sekretarz Oddziału Rejonowego PCK, członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, gadżety podarowane przez Starostwo Powiatowe oraz Inspektorat PZU w Nysie. ZOR PCK dziękuje sponsorom, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów, Pani Dyrektor PSP nr 2 za gościnne przyjęcie młodzieży.

Otwórz