Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1) Lokal mieszkalny nr 6 położony w Paczkowie przy ul. Staszica 13.
2) Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Pocztowej 9.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 341, 379/34, 696, 971, 1084/1.
2) Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 489, 1003.
3) Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30.
4) Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem działki 88/11.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.paczkow.bip.net.pl.

OtwĂłrz