Nowa opłata targowa w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowa opłata targowa w Paczkowie

Podczas XV Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie, która miała miejsce 26 listopada br. na sali posiedzeń pojawiła się reprezentacja osób zajmujących się handlem obwoźnym w Paczkowie, którzy skorzystali z otwartego charakteru obrad i możliwości uczestniczenia w nim osób zainteresowanych.

Prowadzący obrady Przewodniczący Wiesław Barabasz dopuścił kupców do głosu. Swoje stanowisko kupcy przedstawili już wcześniej Burmistrzowi Paczkowa, na zorganizowanym 24 listopada br. spotkaniu.  Przedstawicielom miejskich kupców zależało na obniżeniu stawki za opłatę targową na Targowisku Miejskim w Paczkowie. Przekazali również  prośbę dot. nasadzenia krzewów, które blokowałyby silny wiatr występujący na placu targowym.

Podczas obrad Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę o nieznacznym podniesieniu stawek za opłatę targową z 70 na 90 groszy. Powodem są  wysokie koszty utrzymania targowiska oraz jego obsługi, związanej m.in. z kosztami opłat za energię, naprawę infrastruktury targowiska oraz  infrastruktury towarzyszącej, czy realizacji dalszych etapów inwestycji.

Warto zauważyć, że przyjęte stawki są niższe od stawek z 2013r., gdzie za 1 m2 płacono 3 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że nowe obowiązujące stawki są najniższe spośród opłat targowych, które stosują ościenne gminy takie jak Kamienic Ząbkowicki, czy Ząbkowice Śląskie.
 

OtwĂłrz