Młynówka oczyszczona!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Młynówka oczyszczona!

W listopadzie br. Gmina Paczków zakończyła i odebrała prace nad konserwacją koryta kanału Młynówka przy ul. Miraszewskiego w Paczkowie.

W ramach zadania zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie prac za pomocą specjalistycznego sprzętu. Objęto działania dotyczące odmulania cieku, rozplantowania urobku po odmulaniu oraz planowania skarp i dna wykopów. Na zadanie paczkowski samorząd otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Nysie w  wysokości 8.500 zł.

Pozostałą kwotę tj. 9.353 zł wydatkowano ze środków Gminy Paczków, a dzięki temu zatrudnieni pracownicy, wykonali następujące prace: oczyścili koryto kanału Młynówka z zalegających pni drzew i odpadów komunalnych, dokonali ręcznego ścinania oraz karczowania zalegających drzew, krzewów i podszycia.

Dodatkowo  w ramach gminnych środków wykonano czyszczenie z regulacją Młynówki wzdłuż ulicy Krótkiej i Armii Krajowej w Paczkowie. Warto zauważyć, że w wyniku przeprowadzonych prac  oczyszczono koryto kanału Młynówka z namułu nagromadzonego jeszcze podczas powodzi, która miała miejsce w 1997r., gdyż od tego czasu rzeka nie była czyszczona. 

Wykonane prace pozwolą na spływ wód gruntowych do kanału Młynówka i dalej do rzeki Biała Woda. Ponadto w zdecydowany sposób poprawiła się estetyka miejsca dojścia do Zalewu Paczkowskiego. Łącznie całkowita wartość zadania to 17.853 zł. 

OtwĂłrz