Wybitnie zdolna Ewa Szczurek zaproszona do kuźni młodych talentów!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wybitnie zdolna Ewa Szczurek zaproszona do kuźni młodych talentów!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci z siedzibą w Warszawie zaprosił uczennicę Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie Ewę Szczurek do grona uczestników funduszu w roku szkolnym 2015/2016.

To polskie stowarzyszenie ma za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej znane jest z nowatorskiego podejścia do pomocy uzdolnionym dzieciom, poprzez organizację ogólnopolskich warsztatów w instytutach naukowych i szkołach wyższych oraz specjalnych obozów naukowych.

Otrzymanie zaproszenia do  prestiżowej organizacji - kuźni młodych talentów oraz znalezienie się w gronie stypendystów otwiera drogę na najbardziej renomowane uczelnie.

Ewa Szczurek to wybitnie uzdolniona uczennica, która jako uczestnik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci będzie miała możliwość uczestnictwa w bezpłatnych, specjalnie przygotowanych zajęciach: warsztatach, obozach i seminariach.

Warto przypomnieć, że Ewa w tym roku wyróżniono Perłą Powiatu Nyskiego, w klasie drugiej otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego i dwukrotnie nagrodę Starosty Powiatu Nyskiego. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 ponownie otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Składamy serdeczne gratulacje dla Ewy Szczurek, jej rodziców,  dyrekcji  i nauczycieli Zespołu Szkół, których trud przyczynił się do rozwoju uzdolnień uczennicy. 
 

OtwĂłrz