Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż bezprzetargowa:
1) Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej 9b oznaczona jako działka 1181/3 o pow. 0,4728 ha. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 1047.
2) Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy oznaczona jako numer działki 1049.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.paczkow.bip.net.pl.

OtwĂłrz