Zakończono dwa pierwsze etapy remontu wieży ratuszowej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zakończono dwa pierwsze etapy remontu wieży ratuszowej

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 12 listopada 2015 r. zostały zakończone dwa etapy prac przy remoncie konserwatorskim renesansowej wieży ratuszowej w Paczkowie, na które zostało pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tysięcy złotych.

Pozostałą kwotę 234 230,25 zł Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka zabezpieczył w budżecie Gminy w 2015 r.
W ramach zadania wyremontowano dolną część wieży do wysokości galerii oraz rekonstrukcję uszkodzonej iglicy, która została zniszczona w lipcu 2013 r. podczas nawałnicy, która przeszła przez Paczków.

W dniu wczorajszym Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonał również odbioru zabytkowej renesansowej tarczy zegara, częściowo zrekonstruowanej dzięki wsparciu konserwatora w wysokości 20 tysięcy złotych. Zegar został odkryty w trakcie remontu wieży ratuszowej.

Do zakończenia realizacji inwestycji pozostały jeszcze dwa etapy, na które Burmistrz Gminy Paczków przeznaczy z budżetu Gminy w 2015 r. kwotę około 40 tysięcy złotych. Prace obejmą remont i konserwację górnej części elewacji powierzchni ścian nad częścią widokową wieży oraz remont XIX w. dobudowanego pomieszczenia, w którym mieści się siedziba Gminnej Spółki Wodnej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie obeszło się bez trudności. Stare pozwolenie zarówno konserwatorskie jak i budowlane straciło ważność. Należało przeprowadzić procedurę aktualizacji wcześniejszej dokumentacji i uzyskanie nowych pozwoleń.

W celu sprawnej i terminowej realizacji zadania odbywały się spotkania Rady Budowy, na których ustalano szczegółowe rozwiązania techniczne. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji czuwał nad prawidłowym przebiegiem zadania.

Mamy nadzieję, że końcem roku uda się przywrócić piękny wygląd jednego z ważniejszych renesansowych zabytków w centrum miasta.

W 2016 r. zaplanowano do budżetu dodatkowe środki finansowe na remont i konserwację mechanizmu XIX zegara, który został częściowo rozebrany w trakcie remontu tarcz zegarowych. Mechanizm ten wymagał gruntownej konserwacji i napraw wynikających z eksploatacji.
 

Otwórz