Gminę Paczków wyróżniono za organizację EDD

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gminę Paczków wyróżniono za organizację EDD

W Filharmonii Opolskiej odbyła się 5 listopada br. I Ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa, na której podsumowano tegoroczną edycję zatytułowaną „Utracone dziedzictwo”.

Warto przypomnieć, że Europejskie Dni Dziedzictwa to wyjątkowe święto zabytków, które obchodzimy każdego roku we wrześniu. Ma ono na celu nie tylko promocję dziedzictwa, ale także zwrócenie uwagi na potrzebę jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.

W czwartkowym wydarzeniu w Opolu uczestniczyli zaproszeni przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie przedstawiciele wszystkich województw, w osobach: marszałków województw, animatorów kultury oraz organizatorów odbywających się w całym kraju rozmaitych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-kulturalnym.

Gości przywitał Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, który porównał dzisiejszy Śląsk Opolski do szmaragdu, szlachetnego kamienia, którego piękno jest owocem obecności wielu domieszek – polskiej, czeskiej, niemieckiej, śląskiej i kresowej.

Następnie głos zabrała prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która podsumowała tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Profesor Rozbicka podkreśliła sukces tegorocznych EDD, a mianowicie wzrost o prawie 30% liczby uczestników.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień organizatorom najlepszych regionalnych imprez. Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa uhonorowała wybranych organizatorów   wśród wszystkich województw w kraju.

W województwie opolskim w gronie 41 miejscowości organizujących w tym roku EDD, wyróżnienie jako jedyny samorządowiec otrzymał Artur Rolka - Burmistrz Gminy Paczków za spacery plenerowe po Paczkowie – mieście Pomniku Historii. Poza tym wyróżniono: Ryszarda Czerwińskiego za wystawę plenerową na temat Rejencji Opolskiej, Jerzego Królickiego za pokazy pracy kowala w Kuźni Edardson w Dolnej koło Leśnicy, Joannę Wanot-Stauffer za imprezy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu oraz Wojciecha Dominiaka za warsztaty tkackie w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.

Cieszymy się, że jako Gmina Paczków włączyliśmy się w obchody  mówiące o potrzebie zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, w tym pamięci o utraconych zabytkach. 

Otwórz