Złóż ofertę na świadczenie usług weterynaryjnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Złóż ofertę na świadczenie usług weterynaryjnych

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił zapytanie ofertowe na opiekę weterynaryjną, polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, głównie psom i kotom z terenu Gminy Paczków.

Chodzi przede wszystkim o opiekę nad zwierzętami rannymi w kolizjach drogowych lub poszkodowanych w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji w okresie poza godzinami pracy Schroniska w Konradowej. Dotyczy to sobót, niedzieli i świąt oraz pozostałych dni pracy w godzinach od 16:00 do 8:00 następnego dnia.Zapewnienie opieki zwierzęciu w okresie od chwili przyjęcia do momentu jego przekazania pracownikowi Schroniska wraz z kartą leczenia w pierwszym dniu pracy.

Zapytanie dotyczy również usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia akcji sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wraz z przetrzymaniem zwierząt w celu zapewnienia im niezbędnej opieki po dokonywanych zabiegach.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta świadczenie usług weterynaryjnych”, do dnia 17 listopada br. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie.  Więcej informacji dot. wymagań i warunków Zamawiającego, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Otwórz