Warsztaty studentów z Politechnik Opolskiej!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Warsztaty studentów z Politechnik Opolskiej!

Od poniedziałku 2 listopada 2015 r. rozpoczęły się kolejne warsztaty studentów z Politechniki Opolskiej.

Podczas warsztatów grupa sześciu studentów, przedstawicieli grup roboczych, będzie pracować nad koncepcją zagospodarowania dawnego cmentarza poniemieckiego na „Park Pamięci”, pod kierunkiem prof. Piotra Obracaj oraz dr inż. arch. Piotra Opałki.

Prace potrwają od 2 do 6 listopada br.

Warsztaty są wynikiem porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Paczków i Politechniką Opolską dotyczącą współpracy w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych z dziedziny Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków.

Na takiej współpracy mają skorzystać obie strony. Studenci mają możliwość wykazania się inicjatywą, pomysłowością, Gmina liczy na nowatorskie pomysły, świeżość umysłów studentów i wieloletnie doświadczenie opiekunów projektu.
 

Otwórz