Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1) Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. 3 Maja 5.


Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Nieruchomości gruntowe położone w Paczkowie oznaczone numerem działki 1021/9, 456, 526/1, 528.
2) Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 609/6, 384.
3) Część nieruchomości gruntowej położnej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz