Aktualny harmonogram wywozu śmieci!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Aktualny harmonogram wywozu śmieci!

Przedstawiamy trzymiesięczny harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Paczków. Zapoznaj się z terminami oraz pamiętaj o regularnych opłatach za śmieci.

Harmonogram dotyczy zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie są poddawane segregacji, jak i tych, które gromadzone są w sposób selektywny. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązujący w październiku, listopadzie i grudniu 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Paczków:

Harmonogram wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu październiku, listopadzie, grudniu 2015 r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu październiku, listopadzie, grudniu 2015 r.


Pamiętajmy, że pojemniki lub worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być oznaczone żółtą naklejką i wystawione w dniu odbioru przed posesją. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.odpady.paczkow.pl   

Otwórz