Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne dot. projektu Programu Współpracy Gminy Paczków na lata 2016 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2015 r. o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz omówienie współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Ustalany co roku "Program współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi" reguluje szczegółowe zasady kooperacji władz samorządowych z organizacjami "trzeciego sektora".
O szczegółach czytaj tutaj

Otwórz