Nieruchomość gruntowa przy ulicy Krótkiej na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa przy ulicy Krótkiej na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Paczkowie.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 266/3 o pow. 0,1421 ha oraz położona przy ulicy Krótkiej w Paczkowie. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową, w rozproszonej zabudowie wolnostojącej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Krótkiej, a jej teren w połowie długości tworzy skarpę. Na nieruchomości znajdują się 3 stare drzewa liściaste i kilkanaście drzew owocowych.
Cena wywoławcza wynosi 61.200,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

Drugą działką wystawioną na sprzedaż jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie również przy ul. Krótkiej oznaczona jako 266/4 o pow. 0,1090 ha. Cena wywoławcza wynosi 43.700,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą  brać udział osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 26 października 2015 roku do godz. 14:00. 

Poniżej treść ogłoszenia:

 


Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Otwórz