Kolejna dostawa bezpłatnych produktów spożywczych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejna dostawa bezpłatnych produktów spożywczych

OPS w Paczkowie informuje, że w dniach od 22 do 25 września br. odbędzie się kolejna dostawa bezpłatnych produktów spożywczych. Do rozdysponowania będzie aż 6 ton żywności.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Paczków do dalszego składania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie (ul. Wojska Polskiego 32) wniosków, tak aby otrzymać skierowania upoważniające do otrzymania ww. pomocy żywnościowej.

Kryteria, które powinna spełniać osoba, chcąca skorzystać z pomocy żywnościowej:
-osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 813 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 684 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które już wcześniej złożyły oświadczenia nie muszą składać ich ponownie. Produkty spożywcze będą wydawane w starym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Daszyńskiego 11 w dniach od 22 do 25 września br. w godz. 9.00-12.00. 

Więcej informacji na witrynie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Otwórz