Paczków wprowadza korzystne zmiany dla mieszkańców

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków wprowadza korzystne zmiany dla mieszkańców

Gmina Paczków od przyszłego roku w systemie gospodarowania odpadami wprowadzi zmiany, które mają pozwolić osiągnąć 18 procentowy poziom odzysku w 2016r. 

Po blisko 2 latach funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych Paczków niestety nie może poszczycić się osiągnięciem odpowiedniego poziomu odzyskiwania wszystkich odpadów, gdyż wynik wynosi zaledwie 4%.

„Przed nami jednak sporo pracy, gdyż w roku 2017 r. musimy jako gmina osiągnąć 20 procentowy poziom odzysku, a w 2018r. 30%. Co oznacza, że system gospodarowania odpadami w Gminie Paczków  wymaga ciągłego udoskonalania. Poprzez nakładane przepisami wymogi pozostajemy w tyle”  – podkreśla Artur Rolka  - Burmistrz Gminy Paczków.

Wymogi z roku na rok są coraz wyższe, dlatego należy cały czas pracować nad systemem, tak aby był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. W związku z powyższym  Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę o wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami, które będą obowiązywać od początku 2016 roku.

Już od stycznia 2016 roku, wprowadzony zostanie nowy regulamin gospodarki odpadami, który jest wynikiem dotychczasowych obserwacji  zgłaszanych do Burmistrza Paczkowa przez mieszkańców i zarządców nieruchomości.

Do najważniejszych zmian należą:
* zróżnicowanie stawki - segregowane odpady pozostaną na tym samym poziomie 10zł, natomiast należność za niesegregowane wynosić będzie 18 zł od osoby,
* zapewnienie większej ilości pojemników na terenie miasta i gminy na odpady posegregowane: szkło białe, szkło kolorowe, plastik i papier,
* zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych,
* stopniowe wprowadzanie systemu kodów kreskowych, opisujący rodzaj śmieci i ich właściciela,
* wprowadzenie umów na odbieranie odpadów opakowaniowych  typu karton  (wcześniej zajmowały miejsce w kontenerach na odpady zmieszane),
*nowy system segregacji odpadów będzie wychodził również naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepów, biur, lokali usługowych -  korzystny przelicznik śmieci.

 W tym celu od miesiąca października br. rozpoczniemy kampanię informacyjną, która pozwoli przygotować mieszkańców Gminy Paczków do segregacji odpadów, a tym samym do skorzystania z niższej stawki.

Mieszkańcu! Chcesz zaoszczędzić pieniądze, mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko? Złóż  do końca 2015 roku nową deklarację śmieciową i  zacznij razem z nami dbać o czystość naszej gminy.
 

Otwórz