Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu:

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1) Lokal mieszkalny nr 1, położony w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 18.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 448/3
2) Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 1021/9.

Najem na okres do 3 lat:
1) Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Kołłątaja, dz. 371/8.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz