Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/31,
2.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/32,
3.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/33,
4.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 461/15,
5.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 461/14,
6.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 461/13,
7.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 461/12,
8.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 457/8,
9.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 547/6,
10.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 457/5,
11.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 457/4,
12.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie oznaczona numerem działki 457/3.

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1.  Lokal mieszkalny nr 5, położony w Paczkowie przy ul. Rynek 48,
2.  Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Emilii Plater 3.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1) Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 434/1, 1054/5,
2) Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 346/16,
3) Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie oznaczona numerem działki 301/2,
4) Część nieruchomości gruntowych położonych w Dziewiętlicach oznaczonych numerem działki 549/30, 549/20.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 


 

Otwórz