Prace przy rozbudowie cmentarza komunalnego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Prace przy rozbudowie cmentarza komunalnego

Rozpoczęły się prace przy „Rozbudowie cmentarza komunalnego” przy ul. Zawadzkiego w Paczkowie. Całą inwestycję nadzoruje Gmina Paczków.

Plac budowy został już przekazany Wykonawcy. Prace obejmują m.in. wydzielenie parceli cmentarza wraz z dojściami pieszo jezdnymi, budowę przyłącza wodociągowego, rozebranie istniejącego muru łączącego istniejący cmentarz z częścią nowo projektowaną wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, budowę alejek pieszo – jezdnych na podbudowie z tłucznia kamiennego o nawierzchni z kostki betonowej, budowę ogrodzenia z elementów panelowych z drutu ocynkowanego. Ponadto wykonawca zasadzi krzewy.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego. Inwestycję planuje zakończyć się do końca 2015 r. 
 

Otwórz