Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.1 dotyczącego aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy realizowanej przez PUP RPO WO 2014-2020 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 30 rok życia zarejestrowane w PUP Nysa jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie pracujące, nie kształcące się w systemie dziennym i nie korzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w terminie od 31.08.2015 r. do  07.09.2015 r.  

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 22 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 448 99 47, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.
 

Otwórz