Rozpoczął się remont wieży ratuszowej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rozpoczął się remont wieży ratuszowej

W ramach inwestycji, która ruszyła na początku lipca 2015 roku, przeprowadzony zostanie remont wieży ratuszowej w Paczkowie.

Ratusz w Paczkowie wybudowany został w latach 1550-1552, ale w latach 1821-23 został przebudowany w formie klasycystycznej. W rogu budynku wznosi się wieża, której budowę ukończono w 1552 r. Jest budowlą sześciokondygnacyjną, zwieńczoną gankiem. To jedna z piękniejszych wież renesansowych w Polsce.

Prace obejmują rewaloryzację tynkowego oraz kamiennego detalu architektonicznego oraz odtworzenie dawnej kolorystyki. Ponadto zostaną wykonane prace konserwatorskie w obrębie szczytu wieży, czyli rekonstrukcja iglicy, konserwacja i restauracja uszkodzonych elementów kamiennej balustrady, attyki wraz z ich montażem w pierwotnym miejscu.

W dolnej części wieży zostaną oczyszczone elementy kamienne, wykonanie izolacji i posadzki schodów, roboty tynkarskie, odtworzenie detalu, konserwacja i uzupełnienie architektonicznych elementów kamiennych oraz rzeźbiarskich, stolarka drzwiowa, prace dekarskie i impregnacyjne, prace wykończeniowe oraz malarskie.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Paczków, ratusz z wieżą ratuszową (XVIw.): remont konserwatorski wieży ratuszowej. 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ok. 343 tys. złotych brutto, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi kwotę ok.100 tys. złotych. Prace konserwatorskie trwać będą końca września br.

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Warto przypomnieć, że w lipcu 2013r. nawałnica, która przeszła przez Paczków dokonała zniszczenia zwieńczenia wieży tj.  ganku i murowanego ostrosłupowego hełmu z iglicą. To dobra wiadomość, gdyż od tego czasu punkt widokowy został zamknięty ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Po wykonaniu prac będziemy mogli znów podziwiać piękną wieżę renesansową , który stanowi znakomity punkt widokowy na panoramę całego miasta. 

OtwĂłrz