Szkicowali zabytki architektury

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szkicowali zabytki architektury

W piątek 17 lipca br. odbyła się wystawa prac studentów Politechniki Opolskiej pt. „Zabytki Paczkowa”. 

Wernisaż otworzył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, który podziękował studentom za poświęcony czas i zapał  do tworzenia szkiców oraz  prof. dr  hab. inż. arch. - Piotrowi Obracajowi, prof. Edwardowi Sytemu oraz dr inż. hab. - Piotrowi Opałce za nadzór nad powstaniem szkiców.

W wystawie uczestniczyły  również władze Miasta Javorník:  Jiří Jura – Starosta Javorníka oraz  Bc. Sieglinde Mimrová - Místostarostka. W sumie zaprezentowanych zostało około 30 prac stworzonych przez 9 młodych artystów.

Wernisaż rozpoczął się o godzinie 17:00 przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Prace przedstawiające zabytki architektury Paczkowa są wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Paczków i Politechniką Opolską dotyczącą współpracy w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych z dziedziny Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytków.

Pięciodniowy plener rysunkowy odbywał się w Paczkowie, w tym  jeden dzień uczestnicy spędzili w partnerskim mieście Javornik w Czechach.

Wyselekcjonowane prace w ilości ok. 30 szt. zostaną wykorzystane dla celów promocji miasta. Natomiast dzieła młodych artystów zostaną udostępnione w budynku Domu Plastyka w Paczkowie w terminie od 1 do 31 sierpnia br.

Dzięki plenerowi studenci Politechniki Opolskiej mogli spróbować swoich sił w rysunku, szkicu, a jednocześnie poznać walory naszego miasta i pokazać je za pomocą swoich prac. Cieszy nas fakt, że po raz kolejny Paczków stał się poligonem doświadczalnym dla studentów.
 

Otwórz