Szkicowali zabytki architektury

Strona gwna Dla Mieszkacw Aktualnoci Szkicowali zabytki architektury

W pitek 17 lipca br. odbya si wystawa prac studentw Politechniki Opolskiej pt. ?Zabytki Paczkowa?. 

Wernisa otworzy Burmistrz Gminy Paczkw Artur Rolka, ktry podzikowa studentom za powicony czas i zapa  do tworzenia szkicw oraz  prof. dr  hab. in. arch. - Piotrowi Obracajowi, prof. Edwardowi Sytemu oraz dr in. hab. - Piotrowi Opace za nadzr nad powstaniem szkicw.

W wystawie uczestniczyy  rwnie wadze Miasta Javornk:  Ji Jura ? Starosta Javornka oraz  Bc. Sieglinde Mimrov - Mstostarostka. W sumie zaprezentowanych zostao okoo 30 prac stworzonych przez 9 modych artystw.

Wernisa rozpocz si o godzinie 17:00 przed budynkiem Urzdu Miejskiego w Paczkowie. Prace przedstawiajce zabytki architektury Paczkowa s wynikiem porozumienia zawartego pomidzy Gmin Paczkw i Politechnik Opolsk dotyczc wsppracy w zakresie wsplnych projektw edukacyjnych z dziedziny Architektury i Urbanistyki oraz Konserwacji Zabytkw.

Piciodniowy plener rysunkowy odbywa si w Paczkowie, w tym  jeden dzie uczestnicy spdzili w partnerskim miecie Javornik w Czechach.

Wyselekcjonowane prace w iloci ok. 30 szt. zostan wykorzystane dla celw promocji miasta. Natomiast dziea modych artystw zostan udostpnione w budynku Domu Plastyka w Paczkowie w terminie od 1 do 31 sierpnia br.

Dziki plenerowi studenci Politechniki Opolskiej mogli sprbowa swoich si w rysunku, szkicu, a jednoczenie pozna walory naszego miasta i pokaza je za pomoc swoich prac. Cieszy nas fakt, e po raz kolejny Paczkw sta si poligonem dowiadczalnym dla studentw.
 

Otwórz