Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 170/5,1254, 609/7, 1093/7, 1262/21, 1177/4.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach oznaczonej numerem działki 88/7.
3. Cześć nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/20.
4. Część nieruchomości gruntowej położnej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 208/66.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ? www.paczkow.bip.net.pl.

OtwĂłrz