Gmina Paczków zaoszczędzi około 147 tysięcy złotych na zakupie energii!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gmina Paczków zaoszczędzi około 147 tysięcy złotych na zakupie energii!

Burmistrz Gminy Paczków w ramach zapowiadanej racjonalizacji wydatkowania środków budżetu gminy doprowadził do zawarcia umów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Gminy Paczków w zakresie budynków użyteczności publicznej.

Gmina Paczków rozstrzygnęła przetarg na ?Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Paczków i jej jednostek organizacyjnych?.

Zakup energii elektrycznej dotyczył budynków: Biblioteki Publicznej wraz z filiami bibliotecznymi, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie wraz z filiami, Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3 z Oddziałem Żłobkowym, PSP nr 2, PSP nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach, Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o., Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz oświetlenia ulicznego, które jest w zarządzaniu Gminy Paczków.

Pozostałe jednostki organizacyjne nie zostały objęte umową ze względu na obowiązujące umowy, których rozwiązanie wiązałaby się z poniesieniem znacznych kar umownych.

W sumie do Urzędu Miejskiego w Paczkowie wpłynęło 8 ofert od firm takich jak: BARTON ENERGIA SP. Z O.O z Janek, ENERGA Obrót S.A. z Gdańska, Corrente Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego, Ecoergia Sp. z o.o. z Krakowa, PKP Energetyka z Warszawy, ENEA S.A. z Poznania, NOVUM S.A. z Warszawy oraz Tauron Spółka z o.o. z Krakowa.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła ENERGA Obrót S.A. z Janek na kwotę 243 014,95 zł. Umowę z firmą zawarto 23 czerwca br.  i obowiązywać będzie w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016r.

Przewidywane oszczędności z tytułu prognozowanego zakupu energii będą wynosić łącznie ok.147 tys. zł.
 

OtwĂłrz