Złóż ofertę na wykonywanie zadań w zakresie transportu publicznego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Złóż ofertę na wykonywanie zadań w zakresie transportu publicznego

Burmistrz Gminy Paczków zachęca przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu publicznego do składania ofert  na wykonanie zadań w zakresie transportu publicznego. 

Wymagania:

- prawo jazdy kat. D,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje na przewóz osób,
- figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej - CEIDG w zakresie przewozu osób (prowadzenie działalności minimum 1 rok),
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.

Zakres wykonywania zadań:

- utrzymywanie w stałej gotowości technicznej i powierzonego pojazdu poprzez systematyczną, właściwą eksploatację oraz codzienną obsługę,
- dowóz i odwóz dzieci szkolnych autobusem (19+1), należącym do Gminy dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych według harmonogramu dowozów (Gmina Paczków - Nysa),
- dbanie o bezpieczeństwo w czasie jazdy.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca br. o godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie zadań w zakresie transportu publicznego" osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1, pokój nr 10, 1 piętro.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwórz