UWAGA! Wysokie stężenia ozonu na Opolszczyźnie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności UWAGA! Wysokie stężenia ozonu na Opolszczyźnie!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 5lipca  br., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego 5 (OpKkozle1a), zarejestrowano następujący jednogodzinny poziom stężenia ozonu:

- Kędzierzyn-Koźle – 181 mg/m3 (05.07.2015 r., godz. 14:00) 

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 mg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Ozon przygruntowy tworzy się w ciepłej porze roku z tlenków azotu i lotnych węglowodorów, pod wpływem bezwietrznej aury, silnego promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury powietrza, zwłaszcza w godzinach popołudniowych.

Jeśli jest go zbyt dużo, uszkadza aparat asymilacyjny roślin, szkodzi też spojówkom ocznym u ludzi, powoduje opóźnienie rozwoju u dzieci, a także zwiększone zagrożenie udarami, zwałami i atakami astmy.

Na działanie ozonu szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze, oddziałuje on na układ oddechowy.

Zaleca się by ograniczyć przebywanie (szczególnie dzieciom i seniorom) na otwartym powietrzu w godzinach od 11:00 do 18:00.

Otwórz