Badania statystyczne w zakresie rolnictwa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Badania statystyczne w zakresie rolnictwa

Urząd Statystyczny w Opolu informuję, że w miesiącach od czerwca do lipca br. przeprowadzone zostaną badania statystyczne w zakresie rolnictwa.

Badania są realizowane w wylosowanych gospodarstwach rolnych. 

Udział w badaniach mogą Państwo wziąć poprzez:
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego,
- bezpośrednią rozmowę z ankieterem statystycznym.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
 

Otwórz