Gminne zawody strażackie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gminne zawody strażackie

Sportowa rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz strażacki doping to wszystko towarzyszyło Gminnym Zawodom Sportowo - Pożarniczym, które odbyły się 13 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w Kamienicy.

 Wzięło w nich udział 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paczków: Kamienica, Stary Paczków, Wilamowa, Gościce, Dziewiętlice, Ujeździec. Dla startujących drużyn przygotowano szereg konkurencji między innymi: sztafeta pożarnicza z przeszkodami, ćwiczenia bojowe.Zawody podzielona na kilka kategorii wiekowych. W zawodach brały udział nie tylko drużyny męskie, lecz również płeć piękna, reprezentowana przez drużyny dziewczęce oraz drużyny kobiece.

W kategorii seniorzy pierwsze miejsce zajęli gospodarze - OSP Kamienica, drugie miejsce wywalczyła drużyna - OSP Ujeździec, na trzecim miejscu  uplasowało się - OSP Wilamowa.  Kolejne lokaty zajęły zespoły OSP Gościce, OSP Stary Paczków oraz OSP Dziewiętlice.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęło OSP Stary Paczków, drugie miejsce OSP Wilamowa.
W kategorii dziewcząt 12-15 lat pierwsze miejsce OSP Stary Paczków, drugie OSP Dziewiętlice, trzecie miejsce OSP Ujeździec.
W kategorii chłopców 12-15 lat pierwsze miejsce OSP Stary Paczków, drugie OSP Ujeździec, trzecie OSP Gościce, czwarte OSP Dziewiętlice.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęło OSP Stary Paczków.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Nagrody wręczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Barabasz, Wiceprzewodnicząca Pani Wiesława Kurowska, Radni z terenów wiejskich Pan Piotr Biernat, Pan Adam Czadankiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nysie Pan Paweł Gotkowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP druh Kazimierz Piwowar.

Zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania bojowego i kondycyjnego oraz zaangażowania strażaków z poszczególnych jednostek OSP.
Wszystko to w napięciu obserwowała licznie zgromadzona publiczność, która owacyjnie dopingowała drużyny. Oprócz rywalizacji sportowej nie brakowało dobrej zabawy, której z racji upału, głównym elementem była woda.

 

Otwórz