Igrzyska na pograniczu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Igrzyska na pograniczu

„IGRZYSKA NA POGRANICZU” taki tytuł nosi projekt współpracy przygranicznej do realizacji, którego zostali zaproszeni uczniowie z czeskich szkół.

Wnioskodawcą jest Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Wnioskowany projekt „IGRZYSKA NA POGRANICZU” będzie kontynuacją  i rozszerzeniem dotychczasowej bogatej współpracy społeczności przygranicznych Paczkowa i Javornika oraz społeczności szkoły w Zlatych Horach w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Dodatkowo do udziału zostaną zaproszeni rodzice i dzieci z Jesenika. Działania projektu polegać będą na wspólnym przygotowaniu oraz organizacji imprez o charakterze sportu masowego.

Weźmie w nich udział szerokie spektrum  rodziców, dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych. Rywalizować będą w wielu dyscyplinach sportu oraz podziwiać osiągnięcia artystyczne jednocześnie integrując się z rówieśnikami.

Dwie zaplanowane imprezy stanowić będą mini-cykl.  Pierwsza z nich pod nazwą „Igrzyska Rodzinne” zorganizowana zostanie na obiekcie ORLIK w Paczkowie.

Będzie konfrontacją dzieci młodszych i ich rodziców w różnych konkurencjach zabawowo-ruchowych typu: wyścigi rzędów, zadania sprawnościowe i techniczne. Startować w nich będą drużyny rodzinne. Impreza będzie miała charakter sportowego pikniku rodzinnego dla chętnych polskich i czeskich rodzin.

Druga impreza o szerszym zasięgu oraz większej ilości uczestników będzie miała formę olimpiady. Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży zorganizowane zostaną  na obiektach Stadionu Miejskiego w Paczkowie dla uczniów szkół polskich i czeskich.

 Rozegranych zostanie dwanaście konkurencji sportowych, w tym siedem lekkoatletycznych w sześciu kategoriach wiekowych. Obydwie imprezy posiadać będą bogatą oprawę artystyczną. Planowane wydarzenia skierowane będą do rodziców, dzieci i młodzieży z miejscowości przygranicznych.

W pierwszej imprezie w sposób aktywny uczestniczyć będzie około 60 dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej wraz z rodzicami lub rodzeństwem. Natomiast ok. 80 osób mieszkańców Paczkowa będzie uczestniczyć, jako współpracujący przy organizacji i kibice.

W drugiej akcji w roli startujących uczestniczyć będzie około 240 zawodników. Będą to uczniowie wszystkich roczników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Paczków oraz ich rówieśnicy ze szkół czeskich. Około 20 osób, w tym dzieci i dorosłych zapewniać będzie oprawę artystyczną imprezy.

Znaczny udział w projekcie będą mieli nauczyciele i pracownicy szkół współpracujących w jego realizacji. Dodatkowo na trybunach zasiądzie około 200 kibiców, czyli uczniów niestartujących, rodziców oraz opiekunów.

W imprezie wezmą też udział zaproszeni goście w osobach przedstawicieli różnych instytucji i organizacji.

Otwórz