Mieszkanie na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 na parterze budynku mieszkalnego, przy ul. Pocztowej nr 1 w Paczkowie.

Lokal stanowi jeden pokój i kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 45,70 m2.  WC do wspólnego użytku na korytarzu parteru. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia gruntownych remontów umożliwiających dostosowanie lokalu do celów mieszkaniowych, gdyż uległo spaleniu w czasie pożaru.

Poniżej treść ogłoszenia:


Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 19.700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

Otwórz