Stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian

Informujemy, że stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki na terenie Gminy Paczków nie uległy zmianie.

Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie i przedstawiają się następująco:
- za wodę pobieraną z wodociągów miejskich oraz wiejskich dla wszystkich grup odbiorców - 3,56 zł brutto za 1m3,
- za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w Paczkowie dla wszystkich grup odbiorców - 6,34 zł brutto za 1m3,
- opłata abonamentowa - 5,25 zł brutto za 1m3.

Stosowna Uchwała przedłużająca okres obowiązywania taryf  została podjęta przez Radę Miejską w Paczkowie w dniu 28 maja 2015 roku.
 

Otwórz