Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 7 , Paczków, ul. Staszica 20

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 646/13, 1065/2, 308/1, 992/9, 683/1, 683/13, 1254, 273.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 850.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz