Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

 
Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 620/2
2. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 191.

II. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Staszica, działka 311.


Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz