Dodatkowe patrole policji w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dodatkowe patrole policji w Paczkowie

Burmistrz Gminy Paczków podpisał z Komendą Powiatową Policji w Nysie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców Paczkowa i okolic porozumienie.

W środę 29 kwietnia br. Komendant Powiatowy Policji w Nysie insp. Andrzej Synowiec podpisał porozumienie z Arturem Rolką - Burmistrzem Paczkowa. Porozumienie dotyczy przekazania przez samorząd pieniędzy na ponadnormatywne służby na terenie gminy.

Gmina przeznaczyła na ten cel 12 tys. złotych. Służby ponadnormatywne rozpoczną się w połowie maja. W pierwszej kolejności będą dyslokowane w weekendy na terenie miasta w godz. 18.00 - 2.00, a ponadto w zależności od potrzeb.

Policjanci dodatkowe patrole będą wykonywać w czasie wolnym od służby. Organizowanie służb ponadnormatywnych wynika z analizy stanu bezpieczeństwa w danej gminie, a także jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Jest to jeden z lepszych sposobów na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Otwórz