Poznaj wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Poznaj wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców Gminy Paczków wzbudził wprowadzony po raz pierwszy Budżet Obywatelski Gminy Paczków.

Mieszkańcy mogli oddać jeden głos na wybrane przez siebie przedsięwzięcie z dopuszczonych do głosowania 14 projektów.

Łącznie oddano 3152 głosów ważnych na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Paczków. W tym 66 głosów nieważnych ze względu na: niepoprawne wpisanie lub brak numeru PESEL, brak czynnego prawa wyborczego, brak wypełnionego pola „Kod projektu”, osoba głosująca spoza Gminy Paczków oraz brak podpisu na karcie do głosowania.

Najwięcej głosów – 652 głosy zdobył projekt pn. „Zapewnienie warunków socjalno - bytowych do prowadzenia działalności kulturowo - sportowej  (boisko sportowe w Trzeboszowicach). Polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia, wykonanie studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do obiektu oraz wydzielenie w istniejącym obiekcie szatni sportowych (łazienek).

Projekt pn. „Trasa rowerowa Paczkowskie ścieżki" uzyskał drugie miejsce – 500 głosów. Zagospodarowanie parku przy ul. Wojska Polskiego (park przy dawnym ośrodku wypoczynkowym „IRYS”) przewiduje uporządkowanie terenu (wycinka krzewów), korektę ukształtowania terenu poprzez usunięcie nierówności oraz przeszkód uniemożliwiających ruch rowerowy, oznakowanie, wskazanie miejsc, punktów takich jak stare zjazdy, zakręty, wzniesienia oraz inne elementy służące jeździe crosowej, oznakowanie umieszczone na drodze w kierunku przejazdu, wariantów zjazdu.

Projekty będą realizowane w 2015 r. Kwota przeznaczona z budżetu Gminy Paczków na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego  to 100 000 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów:

 

Otwórz